Nowe wersje AVOCADO Packing 3.1.7 – 3.1.12

Nowe wersje AVOCADO Packing 3.1.7 – 3.1.12

Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie udostępniliśmy nowe wersje systemu WMS AVOCADO Packing, w których wprowadziliśmy następujące zmiany i poprawki:

wersja 3.1.7

 • Dodano obsługę pomijania położenia (automatycznego ustawiania położenia) podczas dodawania odczytu na inwentaryzacji towarów
 • Usunięto walidacje załącznika (szablon RPT) dla szablonu drukowania podczas drukowania obiektów typu załącznik
 • Modyfikacja inwentaryzacji: zmiana tworzenia dokumentów inwentaryzacji – inwentaryzacja planowana, wprowadzenie nieprzypisanych arkuszy, dodanie obsługi procedury walidacyjnej na zamknięcie arkusza na wersji desktop, obsługa filtrowania na wersji mobilnej listy arkuszy, dodanie konfiguracji “Czas widoczności arkuszy o statusie końcowym”, modyfikacja pobierania na wersji mobilnej listy arkuszy względem ustawionej konfiguracji
 • Poprawiono odczyt z kamery na inwentaryzacji
 • Poprawiono zapis rozmiaru dashboardu
 • Modyfikacja generowania raportu rozbieżności inwentaryzacji do pliku csv

wersja 3.1.8

 • Poprawa metody odpowiadającej za zakończenie dokumentu DK

wersja 3.1.9

 • Poprawiono deaktywację położeń

wersja 3.1.10

 • Poprawiono skanowanie kamerą
 • Poprawiono generowanie raportu rozbieżności do csv dla inwentaryzacji w statusie „Do akceptacji”
 • Poprawiono tworzenie arkusza inwentaryzacji
 • Poprawiono sprawdzanie użytkownika w metodzie integracji AddAttachmentIntegration

wersja 3.1.11

 • Optymalizacja inwentaryzacji
 • Dodano powrót na widoku scalania DW
 • Dodano konfiguracje okien potwierdzających operację
 • Poprawiono filtrowanie na widoku produktów

wersja 3.1.12

 • Dodanie możliwości powiązania załadowanego nośnika z dokumentami DW/DK – operacja załaduj cały nośnik
 • Modyfikacja metod API dla kontrahentów ze względu na unikalność flagi domyślnego adresu kontrahenta
 • Modyfikacja obsługi błędów podczas importu produktów CSV (rozszerzenie komunikatów o błędach)
 • Dodanie procedury po zakończeniu DW
 • Poprawa wyboru użytkownika w oknie wylogowania użytkowników przy maksymalnej licznie zajętych licencji
 • Optymalizacja inwentaryzacji na wersji mobilnej
 • Optymalizacja widoku przejścia na szczegóły produktu przy realizacji
 • Optymalizacja listy odczytów arkusza
 • Optymalizacja pobierania raportu rozbieżności dokumentu inwentaryzacji

Zalecamy wykonanie kopii zapasowej przed podjęciem jakichkolwiek czynności serwisowych, a następnie przeprowadzenie aktualizacji oraz weryfikacji funkcjonalności systemu, w pierwszej kolejności na środowisku testowym.

Share This Story, Choose Your Platform!