Tak, ważne jest to, aby komputer na którym jest zainstalowany Shipping miał połączenie z serwerem bazodanowym.