Tak, obsługujemy taką opcję. By otworzyć taką listę i wybrać odpowiedni produkt, należy w oknie wysyłki wybrać zakładkę “Waga” i w kolumnie ADR Kliknąć „wybierz” aby określić znacznik ADR.