Domyślnie drukujemy protokoły odbioru z obecnego dnia. Niektórzy spedytorzy umożliwiają nam wybór zakresu dat lub wybór konkretnych przesyłek, które mają znaleźć się na raporcie (np. DPD). Jednak dla
większości spedytorów generujemy protokół wyłącznie z obecnego dnia.