Tak, link jest wysyłany na podstawie informacji zawartej w AVOCADO Shipping, którym spedytorem przesyłka została rzeczywiście nadana, a nie informacji na dokumencie w systemie ERP.