Wyszukiwanie jest po nazwach kontrahentów. W procedurze YShipping.WysylkaDaneKontrahenciNiepowiązana można dodać kolumnę [wyswietlanaNazwa] i w jej wartości dodać NIP. W takim przypadku możliwe będzie również wyszukiwanie po NIP.