ZORGANIZUJ PRACĘ MAGAZYNU

AVOCADO Packing to system typu WMS przeznaczony do kompleksowej obsługi procesów magazynowych. Pomaga szybko i bezbłędnie skompletować zamówienia oraz wspiera operacje z zakresu logistyki magazynowania. Optymalizacja i kontrola procesów magazynowych powoduje wzrost wydajności magazynu, co jest głównym celem naszego oprogramowania. Packing WMS to skalowalny system automatyzujący pracę magazynu o różnej złożoności procesów logistycznych.

System sprawdzi się zarówno w mniejszych magazynach z dużą ilością operacji logistycznych, jak i w większych, usługowych. Jedną z głównych funkcjonalności jest to, że pozwala na równoczesne zarządzanie towarem kilku klientów we wspólnych zasobach magazynowych. Ponadto, idealnie współgra z programem Shipping.

ORGANIZACJA I MONITOROWANIE PROCESÓW

AVOCADO Packing jest podzielony na 6 modułów, które usprawniają zarządzanie magazynem: kompletacja, wydanie, przesunięcie, przyjęcie, inwentaryzacja i problemy. Ułatwia to organizację pracy i wyznacza kolejność działań pracowników, oraz wskazuje punkty wymagające interwencji osób z innego działu. Co oznacza, że zgłoszenie problemu skutkuje powiadomieniem osoby odpowiedzialnej za przydział zadań. System natomiast ma dwa panele: Panel Zarządzania i Panel Operatora.

Panel Zarządzania jest panelem kierownika. Osoba korzystająca z tego panelu może konfigurować system, przydzielać zadania operatorom, a także zarządzać dokumentami, towarami i etykietami oraz definiować strukturę magazynu.

 • Uporządkowanie i optymalizacja procesów magazynowych.
 • Automatyzacja procesów przyjęć i wydań towarów.
 • Kontrola i optymalizacja pracy, czyli automatyczne przydzielanie zadań pracownikom.
 • Ograniczenie błędów poprzez wzrost dokładności wydań.
AVOCADO eDosc zwiększa wydajność

STREFY SKŁADOWANIA I LOKALIZACJE

AVOCADO Packing został zaprojektowany w celu zapewnienia prawidłowego działania i optymalizacji procesów magazynowych. Sprawny przepływ towarów, ich szybka lokalizacja oraz bezbłędna kompletacja to tylko niektóre z jego najważniejszych funkcjonalności.

Magazyn podzielony jest na strefy składowania, które są odpowiednie dla charakteru danego magazynu. Kompletacja, czyli komisjonowanie, polega na pobieraniu towarów zgodnie z wyznaczoną przez system optymalną ścieżką. Korzysta się przy tym ze skanerów kodów kreskowych, które nazywane są kolektorami.

 • Zarządzanie położeniami oraz sterowanie relokacją zasobów w magazynie.
 • Droga kompletacji i skrócenie czasu wykonywania operacji magazynowych.

AUTOMATYZACJA PROCESÓW

Avocado Packing automatycznie pobiera i synchronizuje zamówienia, które są następnie przekształcane na dyspozycje magazynowe w Panelu Zarządzania. To wszystko dzięki integracji z danym systemem ERP lub innym księgowym lub sprzedażowym. Połączenie z kolektorami danych, czytnikami kodów kreskowych etc. automatyzuje pracę magazynu i wpływaja na przyspieszenie realizacji zleceń. Integracja z aplikacją AVOCADO Shipping, która automatyzuje przekazywanie informacji o statusie wysyłki na linii Spedytor – Packing – system ERP/ecommerce – Klient.

 • Integracja z systemami zewnętrznymi ERP (Comarch  XL, Optima), Subiekt GT, Nexo.
 • Integracja z systemami zewnętrznymi e-commerce: Allegro, Shoper, PrestaShop, Magento.
 • Web API umożliwia integrację z systemami zewnętrznymi, z kolektorami danych i czytnikami kodów.
 • Obsługa wózków kompletujących, kolektorów danych i czytników kodów kreskowych.
 • Integracja z blisko 30 firmami kurierskimi + automatyczne generowanie listów przewozowych – dzięki aplikacji AVOCADO Shipping

JAK DZIAŁA PACKING?

Zobacz filmik opowiadający o możliwościach systemu oraz przykładowych procesach i organizacji pracy. Znajdziesz w nim niezbędne informacje dotyczące naszego systemu WMS. Oprócz tego zapoznasz się z interfejsem wersji desktopowej programu (Panel Zarządzania) oraz wersji mobilnej (Panel Operatora).

FUNKCJONALNOŚCI I KORZYŚCI

 • Rejestracja wszystkich zdarzeń magazynowych i zapewnienie transparentności ruchów towarowych. A co za tym idzie, uporządkowanie procesów zachodzących w magazynie.
 • Wydajniejsze zarządzanie przestrzenią magazynową, dzięki optymalizacji stref składowania.
 • Oszczędność czasu, poprzez zwiększenie wydajności pracy magazynierów i możliwość pobierania towaru dla wielu zleceń jednocześnie.
 • Wyznaczenie przez aplikację optymalnej ścieżki pobierania towarów.
 • Obniżenie kosztów kompletacji poprzez zmniejszenie ilości pobrań towarów z magazynu,
 • Kilka możliwości kompletacji i jednoczesna obsługa wielu zamówień. Kompletacja Muli-order Picking (MOP), kompletacja grupowa, kompletacja dwustopniowa etc. Wszystkie dostosowane do procesów w danych przedsiębiorstwie.
 • Możliwość tworzenia dokumentów zamówień, różnicowych dla zamówień nieskompletowanych w 100%.
 • Obsługa wózków kompletacyjnych, kolektorów danych oraz czytników kodów kreskowych.
 • Integracja z systemami ERP oraz MES, pozwalająca na usprawnienie współpracy na linii produkcja-magazyn.
 • Określenie lokalizacji towarów oraz ich zautomatyzowana identyfikacja (kody kreskowe) jako skuteczne zarządzanie przestrzenią magazynową.
 • Mechanizm podpowiadania lokalizacji towarów, uwzględniający FIFO, LIFO, FEFO, ułatwia kontrolę jakości i weryfikację parametrów przyjęć oraz wydań.
 • Raporty wydajności, statystyki pracy magazynierów oraz raporty na podstawie analiz efektywności pracy konkretnych osób
 • Wieloplatformowość ułatwiająca dopasowanie rozwiązań sprzętowych, zgodnie w wymogami danego stanowiska pracy.
 • Optymalizacja procesów, czyli łatwa obsługa przyjęć, przesunięć i wydań magazynowych.
 • Szybkość i unikanie błędów przy inwentaryzacjach, dzięki łatwej identyfikacji towarów oznaczonych kodami EAN oraz obsłudze etykiet GS1 i kodów SSCC.

Aplikacja Packing to także:

 • Obsługa jednostek logistycznych.
 • Dyspozycje magazynowe z podziałem na konkretnych operatorów, czyli magazynierów.
 • Możliwości podziału magazynu na strefy składowania i sektory, które dedykowane są magazynom usługowym i centrom logistycznym.
 • Obsługa kondycji towarów, czyli zarządzanie stokiem towarów niepełnowartościowych lub nie przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.
 • Bieżące zgłaszanie problemów za pomocą aplikacji mobilnej.
 • Rejestracja nieplanowanych wcześniej zadań spoza harmonogramu.

WIDEOPORADNIK

Aby zobaczyć interfejs programu i zapoznać się z jego funkcjonalnością, polecamy wideoporadnik – Obsługa AVOCADO Packing.

UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ SYSTEMU

  Zapoznałem/-am się ze zgodą o przetwarzaniu danych i ich administratorze Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany/-ana o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma YOSI.PL z siedzibą w Krakowie, ul. Woronicza 7a. Pełne informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się tutaj: klauzula informacyjna