FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co daje gwarancja na aplikację?

Gwarancja na aplikację obejmuje aktualizacje w zakresie dostosowania jej do nowych funkcjonalności (czyli zmian pojawiających się w kolejnych wersjach aplikacji) oraz do systemów przewoźników (np. jeśli dany kurier zaoferuje nową usługę) a także wsparcie naszych konsultantów w czasie trwania gwarancji.

Jak działa aplikacja AVOCADO Shipping?

AVOCADO Shipping jest narzędziem, które automatyzuje proces przygotowania listu przewozowego.
Aplikacja importuje z systemu ERP informacje potrzebne do wysyłki, a następnie w trybie online eksportuje je do wybranego spedytora. Informacja zwrotna, jaką jest numer listu oraz data doręczenia przesyłki (istotna z uwagi na datę powstania obowiązku podatkowego) zapisywana jest bezpośrednio w systemie ERP.

Jakie są największe zalety aplikacji?

Największą zaletą aplikacji AVOCADO Shipping jest to, że dane do wysyłki pobierane są bezpośrednio z systemu ERP, na którym pracuje firma, co pozwala na wyeliminowanie błędu na etapie tworzenia listu przewozowego.

Czy Shipping modyfikuje bazę danych oraz wpływa na dane w systemie ERP?

AVOCADO Shipping tworzy swoje struktury (zakłada tabele procedury, na własnej schema). Nie modyfikuje struktur ERP i nie ingeruje w system tylko z niego pobiera informacje.

Co wyróżnia AVOCADO Shipping?

AVOCADO Shipping to aplikacja, która pobiera dane do wystawienia listu przewozowego bezpośrednio z faktur i innych dokumentów sprzedaży (FS, PA, RW, WZ itp.) lub z zamówień z e-sklepu, a następnie drukuje i wysyła etykiety przewozowe zgodnie ze specyfikacją konkretnej firmy kurierskiej i logistycznej.

Co jaki czas odświeżana jest lista dokumentów trafiająca do AVOCADO Shipping z systemu ERP?

Dzieje się tak przy naciśnięciu 'Odśwież”, każdorazowej edycji konfiguracji, każdym zamknięciu okna wysyłki, jeżeli w konfiguracji zaznaczona jest opcja 'Automatycznie odświeżaj listę”.

Czy możliwa jest wysyłka wiadomości do Klienta za każdym razem, kiedy zmienia się status przesyłki?

AVOCADO Shipping wysyła wiadomość email do Klienta w momencie nadania przesyłki, jednak kiedy status przesyłki zmienia się, nasza aplikacja nie otrzymuje już takiej informacji i nie ma możliwości wysłania wiadomości email powiadamiającej o tym fakcie Klienta. Funkcjonalność taką dostarcza AVOCADO eDocs.

Na jakiej zasadzie działa darmowa wersja aplikacji?

Darmowa wersja aplikacji to pełnoprawna wersja, w której jedynym ograniczeniem jest limit 5-ciu wysyłek dziennie. W wersji tej dostępne są usługi wszystkich firm kurierskich i spedycyjnych. Po wyczerpaniu limitu dziennego aplikacja nie nalicza dodatkowych opłat, a następnego dnia limit odnawia się.

W jaki sposób można wydrukować raport dzienny wprowadzonych przesyłek?

Należy podnieść dowolny dokument na liście dokumentów -> w oknie z parametrami wysyłki przejść na protokół odbioru -> kliknąć “protokół odbioru”. Raport zostanie wydrukowany dla przesyłek wygenerowanych danego dnia oraz dla spedytora, który jest zaznaczony po lewej stronie okna.

Z usług ilu przewoźników mogę korzystać w aplikacji?

W aplikacji można korzystać z usług jednej, kilku lub nawet wszystkich dostępnych firm kurierskich i spedycyjnych. Zależy to od rodzaju licencji.

Czy jest możliwe wysłanie dokumentu sprzedaży w formacie PDF, już po dostarczeniu przesyłki do Klienta?

Obecnie możemy wysłać do klienta wiadomość z dokumentem sprzedaży jedynie w momencie nadawania przesyłki; nie ma możliwości aby wiadomość taką nadawać, kiedy przesyłka otrzyma status np. Dostarczono/Doręczono. Funkcjonalność taka jest dostępna w AVOCADO.eDocs, dzięki któremu możemy dowolnie definiować zdarzenia powodujące wysłanie określon