FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co daje gwarancja na aplikację?

Gwarancja na aplikację obejmuje aktualizacje w zakresie dostosowania jej do nowych funkcjonalności (czyli zmian pojawiających się w kolejnych wersjach aplikacji) oraz do systemów przewoźników (np. jeśli dany kurier zaoferuje nową usługę) a także wsparcie naszych konsultantów w czasie trwania gwarancji.

Jak działa aplikacja AVOCADO Shipping?

AVOCADO Shipping jest narzędziem, które automatyzuje proces przygotowania listu przewozowego.
Aplikacja importuje z systemu ERP informacje potrzebne do wysyłki, a następnie w trybie online eksportuje je do wybranego spedytora. Informacja zwrotna, jaką jest numer listu oraz data doręczenia przesyłki (istotna z uwagi na datę powstania obowiązku podatkowego) zapisywana jest bezpośrednio w systemie ERP.

Jakie są największe zalety aplikacji?

Największą zaletą aplikacji AVOCADO Shipping jest to, że dane do wysyłki pobierane są bezpośrednio z systemu ERP, na którym pracuje firma, co pozwala na wyeliminowanie błędu na etapie tworzenia listu przewozowego.

Czy Shipping modyfikuje bazę danych oraz wpływa na dane w systemie ERP?

AVOCADO Shipping tworzy swoje struktury (zakłada tabele procedury, na własnej schema). Nie modyfikuje struktur ERP i nie ingeruje w system tylko z niego pobiera informacje.

Co wyróżnia AVOCADO Shipping?

AVOCADO Shipping to aplikacja, która pobiera dane do wystawienia listu przewozowego bezpośrednio z faktur i innych dokumentów sprzedaży (FS, PA, RW, WZ itp.) lub z zamówień z e-sklepu, a następnie drukuje i wysyła etykiety przewozowe zgodnie ze specyfikacją konkretnej firmy kurierskiej i logistycznej.

Co jaki czas odświeżana jest lista dokumentów trafiająca do AVOCADO Shipping z systemu ERP?

Dzieje się tak przy naciśnięciu 'Odśwież”, każdorazowej edycji konfiguracji, każdym zamknięciu okna wysyłki, jeżeli w konfiguracji zaznaczona jest opcja 'Automatycznie odświeżaj listę”.

Czy możliwa jest wysyłka wiadomości do Klienta za każdym razem, kiedy zmienia się status przesyłki?

AVOCADO Shipping wysyła wiadomość email do Klienta w momencie nadania przesyłki, jednak kiedy status przesyłki zmienia się, nasza aplikacja nie otrzymuje już takiej informacji i nie ma możliwości wysłania wiadomości email powiadamiającej o tym fakcie Klienta. Funkcjonalność taką dostarcza AVOCADO eDocs.

Na jakiej zasadzie działa darmowa wersja aplikacji?

Darmowa wersja aplikacji to pełnoprawna wersja, w której jedynym ograniczeniem jest limit 5-ciu wysyłek dziennie. W wersji tej dostępne są usługi wszystkich firm kurierskich i spedycyjnych. Po wyczerpaniu limitu dziennego aplikacja nie nalicza dodatkowych opłat, a następnego dnia limit odnawia się.

W jaki sposób można wydrukować raport dzienny wprowadzonych przesyłek?

Należy podnieść dowolny dokument na liście dokumentów -> w oknie z parametrami wysyłki przejść na protokół odbioru -> kliknąć “protokół odbioru”. Raport zostanie wydrukowany dla przesyłek wygenerowanych danego dnia oraz dla spedytora, który jest zaznaczony po lewej stronie okna.

Z usług ilu przewoźników mogę korzystać w aplikacji?

W aplikacji można korzystać z usług jednej, kilku lub nawet wszystkich dostępnych firm kurierskich i spedycyjnych. Zależy to od rodzaju licencji.

Czy jest możliwe wysłanie dokumentu sprzedaży w formacie PDF, już po dostarczeniu przesyłki do Klienta?

Obecnie możemy wysłać do klienta wiadomość z dokumentem sprzedaży jedynie w momencie nadawania przesyłki; nie ma możliwości aby wiadomość taką nadawać, kiedy przesyłka otrzyma status np. Dostarczono/Doręczono. Funkcjonalność taka jest dostępna w AVOCADO.eDocs, dzięki któremu możemy dowolnie definiować zdarzenia powodujące wysłanie określonej wiadomości email/SMS.

Z ilu źródeł AVOCADO Shipping pobiera dane do generowania listów przewozowych?

Aplikacja AVOCADO Shipping pobiera dane przede wszystkim z systemu ERP (z dokumentów takich jak FS, PA, WZ, RW) ale ma też możliwość importu danych z systemu e-commerce (e-sklepu) czy platformy aukcyjnej Allegro.

Czy numery listów przewozowych wracają do systemu ERP tylko przy generowaniu listów przewozowych na podstawie faktur, czy do innych dokumentów również możemy zwrócić numer listu?

Do innych dokumentów również możemy zwrócić numer listu przewozowego. Warunkiem jest istnieć jednoznaczne powiązanie pomiędzy miejscem zapisania numeru listu a dokumentu na podstawie którego generowany jest list.

Jakie są rodzaje licencji AVOCADO Shipping?

Istnieją dwie formy licencji na korzystanie z aplikacji AVOCADO Shipping. Pierwsza z nich to wersja na stałe (zwana także wersją dożywotnią), a druga to licencja na 12 miesięcy.

Jak przypisujemy drukarkę do użytkownika? Chcemy żeby część pracowników drukowała na jednej drukarce, część na drugiej.

Ustawienia drukarek są przechowywane w rejestrze systemu Windows, nawet jak ustawienia są przechowywane w bazie danych, dzięki czemu drukarki są konfigurowane lokalnie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy mamy ustawienia przechowywane w bazie danych i zaznaczoną opcję 'pobieranie ustawień drukarek z bazy danych. Oprócz tej sytuacji na każdym stanowisku należy skonfigurować drukarki

Jaki jest okres gwarancji na aplikację?

Obie formy licencji objęte są roczną gwarancją. Po upływie tego okresu przy licencji na stałe gwarancję można przedłużyć lub nie.

Czy można na jednym stanowisku zważyć i pobrać odczyt z wagi, a na innym wydrukować list z pobraną wcześniej wagą?

Niestety, nie jest to możliwe w standardzie. Funkcjonalność ta jest dostępna poprzez rozszerzenie, które może zostać włączone na danej instalacji Shipping.

Jak komunikuje się waga stacjonarna, z której mielibyśmy pobierać odczyt, z aplikacją Shipping?

Waga stacjonarna skomunikowana z AVOCADO Shipping musi być połączona i widoczna na określonym porcie COM systemu Windows.

Jaki jest roczny koszt przedłużenia gwarancji?

Koszt przedłużenia gwarancji wynosi 20 % aktualnej ceny licencji.

Czy z AVOCADO Shipping można generować raport w formie Excel – raport paczek wysłanych przez danego spedytora wraz z listą kontrahentów oraz wagą paczki?

Taki raport możemy wygenerować na podstawie historii wysyłek, a następnie skorzystać z funkcji eksport do Excel.(„Historia wysyłek”- „eksportuj do Excel”). W historii wysyłek istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych kolumn np. informacji o wadze.

Czy korzystanie z gwarancji jest konieczne?

Korzystanie z gwarancji nie jest obligatoryjne. Jeśli firma zdecyduje się wykupić przedłużenie gwarancji, to otrzymuje dostęp do najnowszej wersji aplikacji i wszystkich aktualizacji. Przysługuje jej także opieka serwisowa.

Czy można w wiadomości do Klienta zamieścić link do śledzenia paczki? Co jeśli wysyłamy kilkoma firmami kurierskimi? Jaki link jest wysyłany?

Tak, można umieścić link do śledzenia przesyłki w wiadomości do Klienta. Jest to definiowane przez procedury. Jeśli paczka wysłana zostaje danym kurierem/spedytorem, wysyłany jest także odpowiedni link (zgodny z kurierem/spedytorem).

Co w przypadku, jeśli nastąpi przerwa w opłacaniu gwarancji?

Jeżeli nastąpiła przerwa w opłacaniu gwarancji, wtedy należy opłacić pominięty okres i aktualny okres aby zachować jej ciągłość. Tylko w takim przypadku możemy zapewnić ciągłość trwania gwarancji na aplikację, uaktualnienia i ewentualną opiekę serwisową.