Właśnie wydaliśmy najnowszą wersję Y.Shipping 2.73.  Najważniejsze zmiany w aplikacji to:

1. Optima – dodana obsługa dokumentu Proforma
2. Konfiguracja – dodana możliwość otworzenia konfiguracji drukarek z poziomu głównego okna aplikacji
3. UPS – przy przesyłce do US dodane pole Province Code
4. DHL Express – dodana obsługa 2 dodatkowych pól adresowych (Ulica2 i Ulica3)
5. Dodania odświeżania okna parametrów wysyłki podczas zmiany profilu
6. Konfiguracja drukarek – możliwość wybrania opcji domyślnej drukarki Windows
7. Automatyczna wysyłka – dodana opcja obsługi systemu ERP XL
8. Dodanie możliwości wyszukiwania kontrahentów na podstawie miejscowości, ulicy oraz kodzie pocztowym na oknie wysyłki
9. Apaczka – dodanie możliwości zaznaczenia pola 'Awizacja (SMS, EMAIL)’ z procedury