W najnowszej wersji aplikacji AVOCADO Shipping 2.91, wprowadziliśmy następujące zmiany:

1.    DTS – dodana możliwość zmiany adresu platformy webserwisu
2.    Schenker – dodana możliwość uzupełnienia numeru paletowego nadawcy dla nowego webserwisu
3.    Schenker – dodana usługa 'Dokumenty zwrotne’ dla nowego webserwisu
4.    Schenker – dodana obsługa protokołu TLS 1.2