Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie udostępniliśmy nowe wersje systemu WMS AVOCADO Packing, w których wprowadziliśmy następujące zmiany i poprawki:

wersja 3.1.21

  • Automatyczne przekierowanie na listę pozycji po zmianie nośnika na dokumencie DW (zależne od konfiguracji magazynu)
  • Poprawa realizacji rozładunku MP przy jednoczesnej konfiguracji automatycznego ustawiania położenia i wyłączonej serii na towarze

wersja 3.1.20

  • Modyfikacja walidacji kodu EAN towaru – dopuszczenie „_” w kodzie
  • Dodanie metody API do dodawania i aktualizacji etykiety dla obiektu
  • Zwiększenie długości pola opisu dla dokumentów DI, MP, RMA, DK

Zalecamy wykonanie kopii zapasowej przed podjęciem jakichkolwiek czynności serwisowych, a następnie przeprowadzenie aktualizacji oraz weryfikacji funkcjonalności systemu, w pierwszej kolejności na środowisku testowym.