Czy obecnie korzystają Państwo z systemu WMS do obsługi magazynu? *

Z jakiego systemu ERP obecnie korzystają Państwo w firmie?

 Inne

Czy wymagana jest integracja z innymi systemami zewnętrznymi, poza ERP (np. MES, DMS, inne aplikacje lub systemy np. Allegro, Shoper)?

Jeśli zaznaczyłeś "Tak", podaj o jakie integracje chodzi.

Jaki jest profil działalności Państwa firmy? *

Z jakimi operatorami logistycznymi współpracuje Państwa firma?

Jakie są główne założenia do wdrożenia systemu WMS? Jakie funkcjonalności są dla Państwa kluczowe?

 Inne

Proszę wskazać najważniejsze obszary funkcjonalne systemu, na których Państwu zależy?

 Inne

Proszę wskazać przewidywaną liczbę użytkowników (magazynierów).

Proszę wskazać przewidywaną liczbę obsługiwanych magazynów.

Email *
Imię i nazwisko *
Firma *
Nr telefonu