Informujemy o pojawieniu się nowej wersji aplikacji.

2.52:

Wprowadzone poprawki:

  1.    Schenker – Towary niebezpieczne ADR
  2.    Możliwość skonfigurowania komunikatu wyświetlanego przy otwieraniu parametrów wysyłki również z opcją blokowania otwarcia okna (procedury: WysylkaStartBlokada i WysylkaStartKomunikat)
  3.    InPost Polecone Allegro – Poprawa błędu powodującego niewyświetlanie się odbiorcy na etykietach
  4.    Dodanie procedury do wyboru domyślnego profilu nadawcy przy otwieraniu parametrów wysyłki – YShipping.DomyslnyProfilNadawcy
  5.    UPS – dodanie usługi zawiadomienia email o doręczeniu/wyjątku
  6.    DPD – dodanie zakresu dat, z którego mają być drukowanie protokoły odbioru
  7.    Doręczenie w sobotę – możliwość definiowania tej usługi z poziomu procedury
  8.    UPS i DHL Express – możliwość wyceny przesyłki, przed jej wysłaniem