Decyzja o wdrożeniu systemu WMS (Warehouse Management System) to strategiczny krok w stronę usprawnienia zarządzania magazynem. Jednak samo wdrożenie to dopiero początek – kluczową rolę odgrywa wsparcie po wdrożeniu, które zapewnia ciągłość i rozwój systemu. Poniżej omówimy, dlaczego wsparcie po wdrożeniu WMS jest nieodzowne i jakie korzyści przynosi firmom.

Asysta powdrożeniowa – bezpośrednie wsparcie po uruchomieniu

Pierwszą fazą wsparcia po wdrożeniu systemu WMS jest asysta powdrożeniowa. Podczas wdrożenia systemu realizowanezałożenia z etapu analizy przedwdrożeniowej, czyli opracowania potrzeb i dostosowania procesów. Jednak asysta powdrożeniowa jest nieodzowna do stabilnego i właściwego funkcjonowania magazynu.  Rozpoczyna się ona bezpośrednio po uruchomieniu systemu w produkcyjnym środowisku magazynu. W tym okresie intensywne wsparcie jest kluczowe, aby magazyn mógł osiągnąć pełną wydajność. Pierwsze miesiące po uruchomieniu systemu bywają wymagające – wciąż mogą pojawiać się wyzwania dla pracowników w obszarze przystosowania procesów lub samej obsługi systemu. Nasi eksperci pozostają w gotowości, aby natychmiast reagować na wszelkie trudności czy usterki, które mogą się pojawić. Asysta powdrożeniowa jest zazwyczaj uwzględniona i wyceniona w umowie wdrożeniowej.

Serwis – długofalowe wsparcie i rozwój systemu

Druga faza to serwis, który obejmuje prace po odbiorze końcowym systemu WMS. Doświadczony dostawca systemu wie, że Klient będzie potrzebował wsparcia także wtedy, kiedy system będzie już pracował wydajnie i stabilnie. Dlatego, po asyście powdrożeniowej w AVOCADO Soft przewidujemy świadczenie usług serwisowych. Serwis zapewnia nie tylko utrzymanie systemu, ale także możliwość jego dalszego rozwoju. Obejmuje to szybką reakcję na ewentualne usterki oraz dostosowanie systemu do zmieniających się potrzeb firmy i rynku. Warto zadbać o stałe wsparcie serwisowe, aby system WMS mógł skutecznie wspierać realizację celów biznesowych w dłuższej perspektywie.

Gwarancja a asysta serwisowa – kluczowe różnice

Warto rozróżnić gwarancję od asysty serwisowej. Gwarancja jest w AVOCADO Soft udzielana standardowo na pierwszych 12 miesięcy po starcie systemu. Następnie można ją przedłużyć lub rozszerzyć o dodatkowe usługi serwisowe w pakiecie Gwarancja Plus. Co daje podstawowa gwarancja systemu? Przede wszystkim bezpieczeństwo, że ewentualne wady wykryte podczas użytkowania oprogramowania zostaną usunięte bez dodatkowych kosztów. Asysta natomiast zapewnia, że wszelkie błędy i incydenty związane z eksploatacją systemu tzn. jego wydajnością, błędami operatorów, błędami w zarządzaniu, awariami otoczenia systemu powodującymi zakłócenia pracy magazynu, zgłoszone do nas zostaną potraktowane priorytetowo.

  • Dostęp do najnowszych wersji aplikacji,

  • Usuwanie błędów wynikających z działania aplikacji,

  • Wsparcie mailowe i usuwanie awarii aplikacji.

Asysta serwisowa natomiast zapewnia:

  • Dostęp telefoniczny do asysty technicznej,

  • Priorytetowe rozwiązywanie problemów i wprowadzanie modyfikacji,

  • Utrzymywanie aktualności aplikacji,

  • Dodatkowe godziny konsultacji zdalnych,

  • Analizy i wsparcie specjalistyczne.

Zasadnicza różnica polega na poziomie obsługi – asysta serwisowa zapewnia wyższy poziom wsparcia i szybszą reakcję na zgłoszenia. Gwarancję systemu a pakiet dodatkowej asysty można porównać do ubezpieczenia zdrowotnego. Możemy iść do lekarza w ramach NFZ, jeśli płacimy składki (tak jak z gwarancją na system) lub możemy skorzystać z dodatkowych opcji i wykupić usługi prywatnej opieki medycznej. Analogicznie, przy rozszerzeniu asysty serwisowej możemy liczyć na szybszą reakcję na ewentualne zgłoszone błędy wynikające zarówno z awarii systemu, jak i incydentów po stronie użytkowników czy też źródeł danych oprogramowania.

Korzyści z umowy serwisowej

Ostatnim modelem zabezpieczenia właściwej pracy systemu, jest podpisanie z dostawcą umowy serwisowej. SLA (Service Level Agreement) to zawarcie umowy na obsługę i serwis systemu wg warunków określanych indywidualnie pomiędzy firmą IT będącą dostawcą systemu a Klientem. Trzymając się porównań do opieki medycznej, ten model asysty możemy określić dodatkowym ubezpieczeniem na wypadek zachorowania na poważne choroby. Jest to droższy model współpracy, ale stanowi zabezpieczenie od skutków wszelkich poważnych awarii, ale przede wszystkim gwarantuje gotowość do podjęcia zgłoszenia i naprawy błędów niemal natychmiast. Umowa serwisowa daje firmom pewność, że system WMS będzie działał bez zakłóceń, a ewentualne problemy będą szybko i sprawnie rozwiązywane. To minimalizuje ryzyko przestojów, które mogą generować duże koszty i zakłócać płynność operacji magazynowych lub przynieść straty w ujęciu całego przedsiębiorstwa. Dodatkowo, stałe wsparcie serwisowe umożliwia rozwój systemu, jego dostosowanie do zmieniających się potrzeb oraz wdrażanie nowych funkcjonalności.

Podsumowanie

Wsparcie po wdrożeniu systemu WMS jest nieodzowne dla utrzymania jego ciągłości działania i zapewnienia możliwości dalszego rozwoju. Asysta powdrożeniowa, a w następnej kolejności serwis systemu to kluczowe elementy, które umożliwiają firmom pełne wykorzystanie potencjału systemu WMS. Inwestując w profesjonalne wsparcie, firmy zyskują pewność, że ich magazyny będą działać sprawnie i efektywnie, a wszelkie incydenty będą szybko eliminowane. Decyzją nie powinno być czy wykupić gwarancję, tylko czy zdecydować się na opcję rozszerzoną i w jakim stopniu. Bowiem są to wyższe decyzje biznesowe, czy przedsiębiorstwo stać na przestoje w wyniku rozmaitych awarii w otoczeniu systemu IT, nieuniknionych błędów pracowników itp., a takie rzeczy po prostu zdarzają się, nawet w najlepiej zarządzanym przedsiębiorstwie. Jak mawia stare porzekadło: “lepiej zapobiegać niż leczyć”, trzymając się porównań zdrowotnych.

W AVOCADO Soft zapewniamy kompleksowe wsparcie po wdrożeniu systemów WMS, dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Nasze doświadczenie i zaawansowane narzędzia gwarantują, że firmy korzystające z naszych usług osiągną swoje cele logistyczne i operacyjne. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o usługach i wariantach wsparcia serwisowego.