Wypełnij ankietę i wskaż, na jakich usprawnieniach w magazynie najbardziej zależy Twojej firmie. Dzięki temu, szybciej otrzymasz spersonalizowaną ofertę, dostosowaną do Twoich potrzeb!

Czy obecnie korzystają Państwo z systemu WMS do obsługi magazynu? *
Z jakiego systemu ERP obecnie korzystają Państwo w firmie?
 Inne
Czy wymagana jest integracja z innymi systemami zewnętrznymi, poza ERP (np. MES, DMS, inne aplikacje lub systemy np. Allegro, Shoper)?
Jeśli zaznaczyłeś "Tak", podaj o jakie integracje chodzi.
Jaki jest profil działalności Państwa firmy? *
Z jakimi operatorami logistycznymi współpracuje Państwa firma?
Jakie są główne założenia do wdrożenia systemu WMS? Jakie funkcjonalności są dla Państwa kluczowe?
 Inne
Proszę wskazać najważniejsze obszary funkcjonalne systemu, na których Państwu zależy?
 Inne
Proszę wskazać przewidywaną liczbę użytkowników (magazynierów).
Proszę wskazać przewidywaną liczbę obsługiwanych magazynów.
Email *
Imię i nazwisko *
Firma *