ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW WYCHODZĄCYCH

AVOCADO eDocs to rozwiązanie do zarządzania obiegiem elektronicznych dokumentów wychodzących, w powiązaniu z dowolnym systemem ERP. Innymi słowy, moduł zapewnia automatyczne przekazywanie informacji do kontrahentów oraz historię korespondencji. Automatyzuje wysyłkę e-dokumentów takich jak faktury, raporty, noty windykacyjne etc. oraz zapewnia kontrolę wysyłanych dokumentów, poprzez potwierdzenia doręczeń.

Pozwala na realizację operacji według zaplanowanych harmonogramów oraz gwarantuje prawidłowe i błyskawiczne ich wykonanie. To niezastąpiony element informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Jeżeli masz coś o czym trzeba zawsze pamiętać, możemy to zautomatyzować! Wiadomości nadawane są zgodnie z grafikiem, ze zdefiniowanych wcześniej szablonów.

AVOCADO eDocs eliminuje obsługę papierowych dokumentów

ELIMINUJE tradycyjną obsługę dokumentów w formie papierowej

  • Automatyczny mailing i wiadomości SMS
  • Obsługa powiadomień WebPush (okienko komunikatu wyświetlane w przeglądarce)
AVOCADO eDocs automatyzuje czynności powtarzalne

ZWIĘKSZA wydajność przetwarzanych dokumentów

  • Ustalanie harmonogramu okresowych działań
  • Ujednolicenie procedur firmowych
AVOCADO eDosc zwiększa wydajność

AUTOMATYZUJE czynności powtarzalne

  • Zarządzanie szablonami maili automatycznych
  • Okresowa wysyłka dokumentów – automatyczny mailing
  • Obsługa automatycznych wiadomości SMS
AVOCADO eDocs obsługuje wiele źródeł danych

INTEGRACJA Z ERP / OBSŁUGA WIELU ŹRÓDEŁ DANYCH

ERP / CRM/ inne bazy MS SQL

AVOCADO eDocs to kontrola wysłanych dokumentów

KONTROLA WYSYŁANYCH DOKUMENTÓW

eliminacja pomyłek / potwierdzenia doręczeń / historia wysłanych dokumentów

  • Sprawdzanie statusu doręczenia i odczytania wiadomości e-mail
  • Monitorowanie zaplanowanych czynności