ZORGANIZUJ PRACĘ MAGAZYNU

AVOCADO Packing to system WMS przeznaczony do kompleksowego zarządzania magazynem. Pomaga szybko i bezbłędnie skompletować zamówienia oraz wspiera operacje z zakresu logistyki magazynowania. Optymalizacja i kontrola procesów magazynowych zapewnia wzrost wydajności magazynu, co jest głównym celem oprogramowania WMS. Program magazynowy WMS Packing to skalowalny system do automatyzacji pracy magazynu o różnej złożoności procesów logistycznych.

System sprawdzi się zarówno w mniejszych magazynach z dużą ilością operacji logistycznych, jak i w większych magazynach usługowych. Pozwala także na równoczesne zarządzanie towarem kilku klientów we wspólnych zasobach magazynowych. Ponadto, idealnie współgra z programem Shipping.

ORGANIZACJA I MONITOROWANIE PROCESÓW

AVOCADO Packing jest podzielony na 6 modułów, które usprawniają zarządzanie magazynem: Kompletacja, Wydanie, Przesunięcie, Przyjęcie, Inwentaryzacja i Problemy. Ułatwia to organizację pracy i wyznacza kolejność działań pracowników oraz wskazuje punkty wymagające interwencji osób z innego działu. Co oznacza, że zgłoszenie problemu skutkuje powiadomieniem osoby odpowiedzialnej za przydział zadań. System magazynowy ma dwa panele: Panel Zarządzania i Panel Operatora (aplikacja mobilna).

Panel Zarządzania jest panelem kierownika. Osoba korzystająca z tego panelu może konfigurować system, przydzielać zadania operatorom, a także zarządzać dokumentami, towarami i etykietami oraz definiować strukturę magazynu.

Panel Operatora to aplikacja mobilna z systemem Android na tablety, smartfony i terminale mobilne.

 • Uporządkowanie i optymalizacja procesów magazynowych.
 • Automatyzacja procesów przyjęć i wydań towarów.
 • Kontrola i optymalizacja pracy, czyli automatyczne przydzielanie zadań pracownikom.
 • Ograniczenie błędów poprzez wzrost dokładności wydań.
AVOCADO eDosc zwiększa wydajność

STREFY SKŁADOWANIA I LOKALIZACJE

System magazynowy AVOCADO Packing został zaprojektowany w celu zapewnienia prawidłowego działania i optymalizacji procesów magazynowych. Sprawny przepływ towarów, szybka lokalizacja oraz bezbłędna kompletacja to tylko niektóre z jego najważniejszych funkcjonalności.

Magazyn podzielony jest na strefy składowania, które są odpowiednie dla charakteru danego magazynu. Kompletacja, czyli komisjonowanie, polega na pobieraniu towarów zgodnie z wyznaczoną przez system optymalną ścieżką. Korzysta się przy tym ze skanerów kodów kreskowych i mobilnych terminali.

 • Zarządzanie położeniami oraz sterowanie relokacją zasobów w magazynie.
 • Droga kompletacji i skrócenie czasu wykonywania operacji magazynowych.

AUTOMATYZACJA PROCESÓW

AVOCADO Packing automatycznie pobiera i synchronizuje zamówienia, które są następnie przekształcane na dyspozycje magazynowe w Panelu Zarządzania. To wszystko dzięki integracji z systemem ERP lub innym systemem sprzedażowym. Połączenie z kolektorami danych, czytnikami kodów kreskowych etc. automatyzuje pracę magazynu i wpływaja na przyspieszenie realizacji zleceń. Integracja z aplikacją AVOCADO Shipping, która automatyzuje przekazywanie informacji o statusie wysyłki na linii Spedytor – Packing – system ERP/ecommerce – Klient.

 • Integracja z systemami zewnętrznymi ERP m.in. Comarch ERP XL, Comarch Optima, Subiekt GT, Subiekt Nexo, Asseco WAPRO.
 • Integracja z systemami zewnętrznymi e-commerce: Allegro, Shoper, PrestaShop, Magento.
 • Web API umożliwia integrację z systemami zewnętrznymi, z kolektorami danych i terminalami mobilnymi.
 • Integracja z automatyką magazynową, wózkami kompletacyjnymi, kolektorami danych i czytnikami kodów kreskowych.
 • Integracja z blisko 30 firmami kurierskimi + automatyczne generowanie listów przewozowych dzięki AVOCADO Shipping

JAK DZIAŁA PACKING?

Zobacz filmik o możliwościach systemu oraz przykładowych procesach i organizacji pracy. Zapoznaj się interfejsem wersji desktopowej programu (Panel Zarządzania) oraz wersji mobilnej (Panel Operatora).

FUNKCJONALNOŚCI I KORZYŚCI

 • Rejestracja wszystkich zdarzeń magazynowych i zapewnienie transparentności ruchów towarów, to uporządkowanie procesów.
 • Wydajniejsze zarządzanie przestrzenią magazynową, dzięki optymalizacji stref składowania.
 • Oszczędność czasu poprzez zwiększenie wydajności pracy magazynierów i wyznaczenie w aplikacji optymalnej ścieżki pobierania towarów.
 • Obniżenie kosztów kompletacji poprzez możliwość pobierania towaru dla wielu zleceń jednocześnie.
 • Kilka możliwości kompletacji i jednoczesna obsługa wielu zamówień. Multi-order Picking (MOP), kompletacja grupowa, kompletacja dwustopniowa, zamówienia jednopozycyjne (także z opcją One-Click) etc.
 • Możliwość tworzenia dokumentów zamówień różnicowych dla zamówień nieskompletowanych w 100%.
 • Obsługa wózków kompletacyjnych, terminali danych oraz czytników kodów kreskowych.
 • Integracja z systemami ERP oraz MES, pozwalająca na usprawnienie współpracy na linii produkcja-magazyn.
 • Określenie lokalizacji towarów oraz zautomatyzowana identyfikacja (kody kreskowe).
 • Mechanizm podpowiadania lokalizacji towarów, uwzględniający FIFO/ LIFO/ FEFO ułatwia kontrolę jakości i weryfikację parametrów przyjęć oraz wydań.
 • Raporty wydajności, statystyki pracy magazynierów oraz raporty na podstawie analiz efektywności pracy konkretnych osób.
 • Wieloplatformowość ułatwiająca dopasowanie rozwiązań sprzętowych, zgodnie w wymogami danego stanowiska pracy.
 • Łatwa obsługa przyjęć, przesunięć i wydań magazynowych.
 • Szybkość i unikanie błędów przy inwentaryzacji, dzięki łatwej identyfikacji towarów oznaczonych kodami EAN oraz obsłudze etykiet GS1 i kodów SSCC.

WMS AVOCADO Packing to także:

 • Obsługa jednostek logistycznych.
 • Dyspozycje magazynowe z podziałem na konkretnych operatorów/magazynierów.
 • Możliwości podziału magazynu na strefy składowania i sektory dedykowane magazynom usługowym i centrom logistycznym.
 • Obsługa kondycji towarów – zarządzanie stokiem towarów niepełnowartościowych lub nieprzeznaczonych do sprzedaży.
 • Bieżące zgłaszanie problemów za pomocą aplikacji mobilnej.
 • Rejestracja nieplanowanych wcześniej zadań spoza harmonogramu.

Dzięki wdrożeniu AVOCADO Packing, nasza firma zyskała oprogramowanie niezbędne do optymalnego zarządzania powierzchnią magazynową.
Znalazło to odzwierciedlenie w poprawie jakości realizowanych przez nas usług fulfilment. Znacząco zwiększyła się efektywność pracy magazynierów, dzięki mobilnej wersji systemu. Zyskaliśmy kontrolę oraz przejrzystość magazynu.

A&Z Transport-Logistics Sp. z o.o.

Dzięki AVOCADO Packing oraz kompatybilnym rozwiązaniom z grupy AVOCADO Soft (Shipping, eDocs) zyskaliśmy większą kontrolę oraz przejrzystość magazynu.
Możemy polecić AVOCADO Packing, jako system, który znacząco usprawnił proces kompletacji, a zarazem realizacji zamówień w naszej firmie, wszystkim przedsiębiorstwom, które stanęły przed wyborem odpowiedniego systemu WMS.

Emultimax Sp. z o.o.

WIDEOPORADNIK

Aby poznać interfejs programu i jego funkcjonalności, zobacz krótki wideoporadnik – Obsługa AVOCADO Packing.

UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ SYSTEMU

  Zapoznałem/-am się ze zgodą o przetwarzaniu danych i ich administratorze

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany/-ana o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma YOSI.PL z siedzibą w Krakowie, ul. Woronicza 7a. Pełne informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się tutaj: klauzula informacyjna