fbpx

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

FAQ aplikacji AVOCADO Shipping

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co daje gwarancja na aplikację?

Gwarancja na aplikację obejmuje aktualizacje w zakresie dostosowania jej do nowych funkcjonalności (czyli zmian pojawiających się w kolejnych wersjach aplikacji) oraz do systemów przewoźników (np. jeśli dany kurier zaoferuje nową usługę) a także wsparcie naszych konsultantów w czasie trwania gwarancji.

Jak działa aplikacja AVOCADO Shipping?

AVOCADO Shipping jest narzędziem, które automatyzuje proces przygotowania listu przewozowego.
Aplikacja importuje z systemu ERP informacje potrzebne do wysyłki, a następnie w trybie online eksportuje je do wybranego spedytora. Informacja zwrotna, jaką jest numer listu oraz data doręczenia przesyłki (istotna z uwagi na datę powstania obowiązku podatkowego) zapisywana jest bezpośrednio w systemie ERP.

Jakie są największe zalety aplikacji?

Największą zaletą aplikacji AVOCADO Shipping jest to, że dane do wysyłki pobierane są bezpośrednio z systemu ERP, na którym pracuje firma, co pozwala na wyeliminowanie błędu na etapie tworzenia listu przewozowego.

Czy Shipping modyfikuje bazę danych oraz wpływa na dane w systemie ERP?

AVOCADO Shipping tworzy swoje struktury (zakłada tabele procedury, na własnej schema). Nie modyfikuje struktur ERP i nie ingeruje w system tylko z niego pobiera informacje.

Co wyróżnia AVOCADO Shipping?

AVOCADO Shipping to aplikacja, która pobiera dane do wystawienia listu przewozowego bezpośrednio z faktur i innych dokumentów sprzedaży (FS, PA, RW, WZ itp.) lub z zamówień z e-sklepu, a następnie drukuje i wysyła etykiety przewozowe zgodnie ze specyfikacją konkretnej firmy kurierskiej i logistycznej.

Co jaki czas odświeżana jest lista dokumentów trafiająca do AVOCADO Shipping z systemu ERP?

Dzieje się tak przy naciśnięciu 'Odśwież”, każdorazowej edycji konfiguracji, każdym zamknięciu okna wysyłki, jeżeli w konfiguracji zaznaczona jest opcja 'Automatycznie odświeżaj listę”.

Czy możliwa jest wysyłka wiadomości do Klienta za każdym razem, kiedy zmienia się status przesyłki?

AVOCADO Shipping wysyła wiadomość email do Klienta w momencie nadania przesyłki, jednak kiedy status przesyłki zmienia się, nasza aplikacja nie otrzymuje już takiej informacji i nie ma możliwości wysłania wiadomości email powiadamiającej o tym fakcie Klienta. Funkcjonalność taką dostarcza AVOCADO eDocs.

Na jakiej zasadzie działa darmowa wersja aplikacji?

Darmowa wersja aplikacji to pełnoprawna wersja, w której jedynym ograniczeniem jest limit 5-ciu wysyłek dziennie. W wersji tej dostępne są usługi wszystkich firm kurierskich i spedycyjnych. Po wyczerpaniu limitu dziennego aplikacja nie nalicza dodatkowych opłat, a następnego dnia limit odnawia się.

W jaki sposób można wydrukować raport dzienny wprowadzonych przesyłek?

Należy podnieść dowolny dokument na liście dokumentów -> w oknie z parametrami wysyłki przejść na protokół odbioru -> kliknąć “protokół odbioru”. Raport zostanie wydrukowany dla przesyłek wygenerowanych danego dnia oraz dla spedytora, który jest zaznaczony po lewej stronie okna.

Z usług ilu przewoźników mogę korzystać w aplikacji?

W aplikacji można korzystać z usług jednej, kilku lub nawet wszystkich dostępnych firm kurierskich i spedycyjnych. Zależy to od rodzaju licencji.

Czy jest możliwe wysłanie dokumentu sprzedaży w formacie PDF, już po dostarczeniu przesyłki do Klienta?

Obecnie możemy wysłać do klienta wiadomość z dokumentem sprzedaży jedynie w momencie nadawania przesyłki; nie ma możliwości aby wiadomość taką nadawać, kiedy przesyłka otrzyma status np. Dostarczono/Doręczono. Funkcjonalność taka jest dostępna w AVOCADO.eDocs, dzięki któremu możemy dowolnie definiować zdarzenia powodujące wysłanie określonej wiadomości email/SMS.

Z ilu źródeł AVOCADO Shipping pobiera dane do generowania listów przewozowych?

Aplikacja AVOCADO Shipping pobiera dane przede wszystkim z systemu ERP (z dokumentów takich jak FS, PA, WZ, RW) ale ma też możliwość importu danych z systemu e-commerce (e-sklepu) czy platformy aukcyjnej Allegro.

Czy numery listów przewozowych wracają do systemu ERP tylko przy generowaniu listów przewozowych na podstawie faktur, czy do innych dokumentów również możemy zwrócić numer listu?

Do innych dokumentów również możemy zwrócić numer listu przewozowego. Warunkiem jest istnieć jednoznaczne powiązanie pomiędzy miejscem zapisania numeru listu a dokumentu na podstawie którego generowany jest list.

Jakie są rodzaje licencji AVOCADO Shipping?

Istnieją dwie formy licencji na korzystanie z aplikacji AVOCADO Shipping. Pierwsza z nich to wersja na stałe (zwana także wersją dożywotnią), a druga to licencja na 12 miesięcy.

Jak przypisujemy drukarkę do użytkownika? Chcemy żeby część pracowników drukowała na jednej drukarce, część na drugiej.

Ustawienia drukarek są przechowywane w rejestrze systemu Windows, nawet jak ustawienia są przechowywane w bazie danych, dzięki czemu drukarki są konfigurowane lokalnie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy mamy ustawienia przechowywane w bazie danych i zaznaczoną opcję 'pobieranie ustawień drukarek z bazy danych. Oprócz tej sytuacji na każdym stanowisku należy skonfigurować drukarki

Jaki jest okres gwarancji na aplikację?

Obie formy licencji objęte są roczną gwarancją. Po upływie tego okresu przy licencji na stałe gwarancję można przedłużyć lub nie.

Czy można na jednym stanowisku zważyć i pobrać odczyt z wagi, a na innym wydrukować list z pobraną wcześniej wagą?

Niestety, nie jest to możliwe w standardzie. Funkcjonalność ta jest dostępna poprzez rozszerzenie, które może zostać włączone na danej instalacji Shipping.

Jak komunikuje się waga stacjonarna, z której mielibyśmy pobierać odczyt, z aplikacją Shipping?

Waga stacjonarna skomunikowana z AVOCADO Shipping musi być połączona i widoczna na określonym porcie COM systemu Windows.

Jaki jest roczny koszt przedłużenia gwarancji?

Koszt przedłużenia gwarancji wynosi 20 % aktualnej ceny licencji.

Czy z AVOCADO Shipping można generować raport w formie Excel – raport paczek wysłanych przez danego spedytora wraz z listą kontrahentów oraz wagą paczki?

Taki raport możemy wygenerować na podstawie historii wysyłek, a następnie skorzystać z funkcji eksport do Excel.(„Historia wysyłek”- „eksportuj do Excel”). W historii wysyłek istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych kolumn np. informacji o wadze.

Czy korzystanie z gwarancji jest konieczne?

Korzystanie z gwarancji nie jest obligatoryjne. Jeśli firma zdecyduje się wykupić przedłużenie gwarancji, to otrzymuje dostęp do najnowszej wersji aplikacji i wszystkich aktualizacji. Przysługuje jej także opieka serwisowa.

Czy można w wiadomości do Klienta zamieścić link do śledzenia paczki? Co jeśli wysyłamy kilkoma firmami kurierskimi? Jaki link jest wysyłany?

Tak, można umieścić link do śledzenia przesyłki w wiadomości do Klienta. Jest to definiowane przez procedury. Jeśli paczka wysłana zostaje danym kurierem/spedytorem, wysyłany jest także odpowiedni link (zgodny z kurierem/spedytorem).

Co w przypadku, jeśli nastąpi przerwa w opłacaniu gwarancji?

Jeżeli nastąpiła przerwa w opłacaniu gwarancji, wtedy należy opłacić pominięty okres i aktualny okres aby zachować jej ciągłość. Tylko w takim przypadku możemy zapewnić ciągłość trwania gwarancji na aplikację, uaktualnienia i ewentualną opiekę serwisową.

Jeśli na dokumencie nie ma informacji jakim spedytorem ma być zrealizowana wysyłka, to czy Klient w mailu dostanie poprawny link do śledzenia?

Tak, link jest wysyłany na podstawie informacji zawartej w AVOCADO Shipping, którym spedytorem przesyłka została rzeczywiście nadana, a nie informacji na dokumencie w systemie ERP.

Co z gwarancją w przypadku, jeśli mam już licencję i zdecyduję się na dokupienie kolejnego stanowiska, licencji lub dodatkowego modułu? Jak wtedy liczy się czas gwarancji?

Data obowiązywania gwarancji liczona jest od daty zakupu pierwszej licencji. Np. jeśli pierwsza licencja została zakupiona 23 marca 2018 r., a kolejny zakup nastąpił 15 czerwca to gwarancja obu produktów jest do 23 marca 2019 r.

Ile stanowisk Shippingowych jest potrzebne jeśli logujemy się przez pulpit zdalny?

Każde konto dostępowe, które loguje się przez pulpit zdalny to osobne stanowisko, więc potrzebne jest tyle stanowisk ile kont dostępowych korzystających z AVOCADO Shipping.

Czy można przy okazji nadania listu przewozowego drukować dokument, z którego nadajemy list np. fakturę czy paragon?

Moduł eDokumenty umożliwia wysyłanie oraz drukowanie takich dokumentów, o ile taki dokument już istnieje. Moduł nie odpowiada za utworzenie dokumentu w systemie ERP.

Czy koszt zakupu gwarancji jest liczony od aktualnej ceny licencji czy od ceny za jaką została zakupiona pierwotnie?

Koszt zakupu gwarancji zawsze liczony jest od aktualnej ceny licencji.

Jak przenieść ustawienia aplikacji na innych użytkowników?

Ustawienia możemy przechowywać w bazie danych lub rejestrze. Ustawienia przechowywane w bazie danych będą ustawieniami globalnymi dla wszystkich użytkowników Shipping. Te w rejestrze, to ustawienia dla konkretnego użytkownika. Ustawienia 'Baza’ a 'Rejestr’ są do zaznaczenia w konfiguracji aplikacji.

Czy dane o przesyłkach nadanych przez serwis spedytora trafią do AVOCADO Shipping?

Nie, komunikacja jest tylko w jedną stronę. Nie mamy możliwości wyciągnąć danych o przesyłkach, które nie zostały nadane przez naszą aplikację.

Czy trzeba mieć podpisaną umowę z przewoźnikiem aby korzystać z AVOCADO Shipping?

Tak, aby korzystać z AVOCADO Shipping trzeba mieć podpisaną umowę z przewoźnikiem. Aplikacja jest niezależnym narzędziem do wspomagania procesów logistycznych, a nie platformą brokerską.

W jaki sposób zmienić informacje, które trafiają do pola “zawartość” i “uwagi”?

Należy zmodyfikować procedurę bazodanową.

Czy aplikacja generuje listy przewozowe zgodne z wymogami każdej z firm kurierskich i spedycyjnych?

Tak, aplikacja generuje etykiety przewozowe zgodne z wytycznymi każdej z firm kurierskich i spedycyjnych, z którymi jest zintegrowana. Dzięki bezpośredniej integracji z każdą z firm spedycyjnych, etykiety pobierane są online z serwerów danego spedytora.

Czy można ustawić z jakiego okresu będzie drukowany protokół odbioru? Jaki okres ustawiony jest automatycznie?

Domyślnie drukujemy protokoły odbioru z obecnego dnia. Niektórzy spedytorzy umożliwiają nam wybór zakresu dat lub wybór konkretnych przesyłek, które mają znaleźć się na raporcie (np. DPD). Jednak dla
większości spedytorów generujemy protokół wyłącznie z obecnego dnia.

Czy skanując kod dokumentu podnosi się okno wysyłki czy tez wyszukuje się dany dokument na liście i zostaje jeden konkretny, który następnie podnosimy ręcznie?

Po zeskanowaniu kodu dokumentu podnosi się od razu okno wysyłki do wskazanego dokumentu.

Czy każdy sklep internetowy mogę zintegrować z AVOCADO Shipping?

W tej chwili AVOCADO Shipping posiada integrację z platformą Magento, Prestashop, Shoper i Allegro. Oprócz tego, każdy sklep internetowy niezależnie od tego na jakiej platformie jest umieszczony, może zostać zintegrowany z AVOCADO Shipping, jeśli posiada któryś z wymienionych systemów ERP: Comarch ERP XL, Optima, Altum, Subiekt GT, Nexo, Sello, SAP Business One, Sage Symfonia, Enova 365, Asseco Wapro.

Czy możliwe jest przekazywanie numerów listów przewozowych do Allegro?

Przekazywanie numerów listów przewozowych do Allegro jest możliwe na dwa różne sposoby. AVOCADO Shipping może przekazywać numery listów do Allegro po podpięciu konta Allegro do aplikacji Shipping. Możliwe jest również rozwiązanie, dzięki któremu to spedytor będzie przekazywał takie informacje do Allegro, jednak aby tak się stało, adres email klienta musi być w domenie @allegromail.com (czyli warunkiem jest adres zakodowany przez Allegro). Funkcja ta działa z większością spedytorów, a konkretnie z firmami, które dostosowały swoje webserwisy do Allegro.

Czy w aplikacji AVOCADO Shipping można nadawać półpalety spedytorem Geis?

Tak, jest taka funkcjonalność. Z poziomu aplikacji można aktualizować dostępne w Geis typy opakowań.

W jaki sposób można wydrukować raport dzienny wprowadzonych przesyłek?

Należy podnieść dowolny dokument na liście dokumentów -> w oknie z parametrami wysyłki przejść na protokół odbioru -> kliknąć “protokół odbioru”. Raport zostanie wydrukowany dla przesyłek wygenerowanych danego dnia oraz dla spedytora, który jest zaznaczony po lewej stronie okna.

Czy można śledzić przesyłkę bezpośrednio w aplikacji?

Tak, AVOCADO Shipping umożliwia weryfikację statusu przesyłek oraz centralne monitorowanie stanu dostarczenia przesyłki umożliwiające błyskawiczną informację dla klienta.

Moduł eDokumenty – jak definiujemy co będzie wysyłane do Klienta?

Dokumenty dzielimy na dwie grupy – generowane i dynamiczne. Dokumenty generowane to np. PDF z fakturą, WZ. Przygotowanie PDF odbywa się na podstawie szablonu CrystalReports np. pobranego z ERP Optima/XL. Dynamiczne to np. warunki użytkowania czy gwarancja. Załączniki dynamiczne są przechowywane na serwerze, a procedura w Shipping wskazuje do nich ścieżkę. Przykład: procedura sprawdza czy dany towar jest na fakturze, a jeśli jest, dodawany jest załącznik 1.

Czy list przewozowy nadany na innym stanowisku jest od razu widoczny u nas? Czy aby uniknąć nadania dwóch listów do tego samego dokumentu trzeba w jakimś konkretnym miejscu zainstalować Shipping, żeby takie informacje trafiały do każdego użytkownika?

Na liście dokumentów mamy kolumnę 'Numery listów przewozowych’. Po nadaniu przesyłki numer listu będzie widoczny na wszystkich stanowiskach, które mają podłączoną tę samą bazę danych. Ponadto, można filtrować dokumenty po statusie (wszystkie/wysłane/niewysłane). Konfiguracja pozwala ponadto włączyć ostrzeżenie lub blokadę w momencie próby wydruku więcej niż jednego listu.

Czy aplikacja przechowuje dane odbiorców przesyłek?

Nie, aplikacja nie przechowuje danych odbiorców przesyłek. Dane przechowywane są tylko w bazach firm korzystających z aplikacji (tj. w sklepach internetowych, hurtowniach i innych podmiotach gospodarczych). YOSI.PL jako właściciel aplikacji jest jedynie podmiotem, któremu klienci korzystający z aplikacji powierzają funkcję przetwarzania danych, co jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.

W jaki sposób automatycznie uzupełniać kwotę pobrania?

Należy zmodyfikować procedurę bazodanową. Najczęściej kwota COD wyliczana jest jako brutto zaznaczonych dokumentów minus zaliczki.

Kto jest administratorem danych odbiorców przesyłek?

Administratorem danych odbiorców przesyłek jest firma korzystająca z aplikacji (np. sklep internetowy, hurtownia wysyłkowa czy inny podmiot gospodarczy).

Czy przy wysyłce da się uwzględnić miejsce powstawania kosztów? Czy o profilu można zaciągnąć informacje z ERP czy trzeba wybierać ręcznie?

Miejsce powstawania kosztów uzupełniamy w danych nadawcy. Możemy stworzyć kilka profili, w których definiujemy MPK (przykładowo każdy oddział ma swój profil). Profile nadawcy możemy automatycznie wybierać przy podniesieniu okna wysyłki.

Czy dane odbiorców przesyłek są bezpieczne w aplikacji AVOCADO Shipping?

Infrastruktura YOSI.PL nie uczestniczy w procesie generowania listów przewozowych, a tym samym nie przechowuje żadnych danych odbiorców przesyłek. Komunikacja odbywa się online pomiędzy stanowiskiem, na którym zainstalowana jest aplikacja AVOCADO Shipping a serwerami wybranego spedytora.

Czy przy Comarch WMS możliwe jest tworzenie wydruków listów przewozowych z kolektorów? Co pracownik musiałby wpisywać? Jak przełączałby się na Shipping?

Proces automatyzacji wydruków etykiet przewozowych z systemu zewnętrznego można wykonać z wykorzystaniem modułu Shipping.Integration. Moduł ten umożliwia integrację za pośrednictwem web serwice lub tabeli SQL. Po przesłaniu informacji do Shipping.Integration, przesyłka jest automatycznie rejestrowana w serwisie spedytora i wysyłana na drukarkę. Proces ten wymaga, by informacja przekazana do Shipping.Integration, zawierał komplet danych niezbędny do zlecenia przesyłki bez wykorzystania interfejsu aplikacji: wszelkie usługi dodatkowe, wagi, rozmiary paczek itp.

Jakie dane są procesowane przez YOSI.PL?

Wdrożyliśmy politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT. Opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), a także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi prawa wspólnotowego.

Skąd w Comarch ERP XL pobierany jest adres czy email kontrahenta?

Domyślnie z adresu docelowego. Można pobierać z innego miejsca, wymaga to drobnej modyfikacji.

Jak mogę zostać partnerem AVOCADO Shipping / YOSI.PL?

Wszystkie informacje na temat Programu Partnerskiego dostępne są na stronie aplikacji w zakładce Program partnerski.

Czy numer listu przewozowego w Comarch XL możemy zwrócić do WZ jako osobny atrybut – numer listu?

Tak, możemy zwrócić do Comarch XL nr listu przewozowego jako osobny atrybut.

Czy bez połączenia z Internetem AVOCADO Shipping działa?

Nie. Połączenie z Internetem jest wymagane.

Jak Shipping wpływa na pracę w Comarch XL – czy go spowalnia? Jak działa będąc oddzielną aplikacją, a jak, jeśli uruchamiamy go z Comarch XL?

Shipping nie ma wpływu na szybkość działania XL-a. Aplikacja może być uruchamiana z poziomu XL lub jako niezależna aplikacja Windows – wówczas nie wymaga żadnych licencji Comarch. Działając jako osobna aplikacja, jedynie współdzieli z XL-em bazę danych, ale nie powinno mieć to wpływu na szybkość działania XL-a. Nawet kiedy uruchamiamy Shipping z poziomu Comarch XL i tak uruchamia się jako osobna aplikacja.

Czy aplikacja AVOCADO Shipping może być zainstalowana na innym komputerze niż system ERP?

Tak, ważne jest to, aby komputer na którym jest zainstalowany Shipping miał połączenie z serwerem bazodanowym.

Jak przekazać automatycznie dane paczkomatu InPostu z Comarch XL lub Optima do Avocado Shipping?

Aby automatycznie przekazywać dane paczkomatu InPost do AVOCADO Shipping, należy zmodyfikować procedurę SQL YShipping.WysylkaDane, dodając do niej kolumnę [Paczkomat], w której należy przekazać kod paczkomatu.

Czy dane o przesyłkach nadanych za pomocą Shipping znajdziemy również na serwisach spedytorów?

W dużej części tak, ale nie wszyscy spedytorzy przenoszą te dane na swój  serwer. Inpost np. pokazuje takie wysyłki.

Czy dostępne jest ADR (produkty niebezpieczne) w JAS FBG?

Tak, obsługujemy taką opcję. By otworzyć taką listę i wybrać odpowiedni produkt, należy w oknie wysyłki wybrać zakładkę “Waga” i w kolumnie ADR Kliknąć „wybierz” aby określić znacznik ADR.

Korzystając z wysyłki przez GLS i Inpost: jak z poziomu Comarch Optima wskazać AVOCADO Shipping, który spedytor ma być wykorzystany oraz jak przekazać z automatu dane paczkomatu InPostu z Optimy do Avocado?

Za automatyczny wybór spedytora odpowiada procedura SQL YShipping.WysylkaDomyslnySpedytor. Aby spedytor był automatycznie podpowiadany należałoby ją zmodyfikować. Aby automatycznie przekazywać dane paczkomatu InPost do Shipping, należy zmodyfikować procedurę SQL YShipping.WysylkaDane, dodając do niej kolumnę [Paczkomat], w której należy przekazać kod paczkomatu.

Niepowiązana wysyłka: jak wyszukać konkretnego kontrahenta w Comarch XL spośród wielu? Czy można wyszukać po NIPie?

Wyszukiwanie jest po nazwach kontrahentów. W procedurze YShipping.WysylkaDaneKontrahenciNiepowiązana można dodać kolumnę [wyswietlanaNazwa] i w jej wartości dodać NIP. W takim przypadku możliwe będzie również wyszukiwanie po NIP.

Czy informacje o przesyłkach znajdą się zarówno w Subiekcie GT jak i w Prestashop?

Nie, jeżeli będziemy integrować się bezpośrednio z Subiektem, informacje dotyczące wysłanej przesyłki będą zapisane jedynie w systemie ERP. Jeżeli zintegrujemy się bezpośrednio z PrestaShop, informacje nt. wysłanej przesyłki trafią do sklepu internetowego. Dodatkowo, przy takiej integracji mamy możliwość zmiany statusu zamówienia na status wybrany w konfiguracji. Aby informacje były zapisywane i w PrestaShop i w Subiekcie, musielibyśmy korzystać z integracji PrestaShop. Jeżeli moglibyśmy powiązać dane zamówienie ze sklepu z dokumentem z Subiekta możemy zapisać dane na odpowiedni dokument w Subiekcie przy nadaniu przesyłki z PrestaShop.

Pobierz eBook: Instrukcja Obsługi AVOCADO Shipping

Działanie aplikacji AVOCADO Shipping

Tworząc aplikację AVOCADO Shipping położyliśmy nacisk na szybkość działania oraz prostotę jej użycia.

Dodatek Shipping.eDokumenty

Usprawnienie procesu wysyłki dokumentów towarzyszącemu nadaniu paczki

Rozwiązanie to pozwala automatycznie drukować i/lub wysyłać do klienta faktury wraz z dodatkowymi załącznikami. Dzięki Shipping.eDokumentom będziesz w stanie stworzyć spersonalizowane wiadomości email, które będą wysyłane automatycznie do klientów. Dodatkowo faktura lub inny dokument źródłowy można wydrukować na stanowisku magazyniera. Umożliwia to kompletację zamówienia oraz dołączenie faktury do przesyłki.

Integracja z COMARCH ERP XL

Integracja firm spedycyjnych z ERP Comarch XL

Tworzenie listów przewozowych prosto z Comarch ERP XL za pomocą AVOCADO Shipping to doskonała metoda na zwielokrotnienie szybkości pracy na magazynie z użyciem dotychczasowych zasobów ludzkich. Przy integracji z systemem Comarch XL jesteśmy w stanie w znaczący sposób zautomatyzować pracę. Możemy dodać przycisk tworzenia listów przewozowych bezpośrednio do systemu ERP. Aplikacja umożliwia generowanie listów przewozowych z dowolnych dokumentów handlowych i magazynowych.

Integracja z COMARCH ERP OPTIMA

Integracja firm spedycyjnych z ERP COMARCH OPTIMA

Współpraca z kurierami bezpośrednio z Comarch ERP Optima dzięki AVOCADO Shipping to duże ułatwienie dla prężnie rozwijających się firm, które nadają przesyłki do swoich kontrahentów. Podobnie jak w systemie Comarch ERP XL możemy tworzyć listy przewozowe bezpośrednio z listy faktur lub dokumentów magazynowych. AVOCADO Shipping zapisuje numer listu przewozowego w atrybucie faktury, dzięki czemu w systemie ERP posiadamy zawsze komplet danych.

Integracja kurierów z Subiekt GT

Jest to jedna z naszych podstawowych i najbardziej rozbudowanych integracji.

Jeżeli Państwa firma wysyła przesyłki i korzysta z rozwiązań firmy INSERT takich jak Subiekt GT, Nexo lub Sello to AVOCADO Shipping jest dla Państwa idealnym rozwiązaniem, które zapewni integrację tych systemów z kurierami oraz spedytorami.

Integracja z Enova

Integracja z Shoper

Integracja platformy sprzedażowej Shoper z firmami kurierskimi