Integracja pomiędzy systemami IT w przedsiębiorstwie to płynny i skuteczny przepływ informacji, zawsze aktualne dane oraz właściwa koordynacja procesów.

INTEGRACJE AVOCADO PACKING

Współpraca aplikacji AVOCADO Soft z systemem ERP odbywa się dwustronnie i jest zautomatyzowana. Informacje z systemu ERP potrzebne np. do kompletacji zamówienia, wysyłki etc. są w trybie online pobierane do systemu WMS.

Comarch ERP Optima
enova
Subiekt GT
Subiekt nexo
Asseco WAPRO

INTEGRACJE Z AVOCADO SHIPPING

Dzięki integracji firma korzystająca z usług jednego, jak i wielu spedytorów, może nadawać przesyłki bezpośrednio z systemu ERP, na którym pracuje i przekazywać informacje o statusie przesyłki do swojego systemu, a także do klienta. Dane pobierane są prosto z dokumentów handlowych i magazynowych.

Comarch ERP Optima
SAP
Subiekt GT
Subiekt nexo
Asseco WAPRO
enova