Ustawienia możemy przechowywać w bazie danych lub rejestrze. Ustawienia przechowywane w bazie danych będą ustawieniami globalnymi dla wszystkich użytkowników Shipping. Te w rejestrze, to ustawienia dla konkretnego użytkownika. Ustawienia 'Baza’ a 'Rejestr’ są do zaznaczenia w konfiguracji aplikacji.