ZORGANIZUJ PRACĘ MAGAZYNU

AVOCADO Packing to system typu WMS przeznaczony do kompleksowej obsługi procesów magazynowych. Pomaga szybko i bezbłędnie skompletować zamówienia. Wspomaga operacje z zakresu logistyki magazynowania. Jego głównym celem jest wzrost wydajności magazynu, dzięki optymalizacji i kontroli procesów magazynowych. Packing WMS to skalowalny system wspomagający pracę magazynu o różnej złożoności procesów logistycznych.

System sprawdzi się zarówno w mniejszych magazynach z dużą ilością operacji logistycznych, jak również w magazynach usługowych. Pozwala m.in. na równoczesne zarządzanie towarem kilku klientów we wspólnych zasobach magazynowych. Współgra idealnie z programem Shipping.

ORGANIZACJA I MONITOROWANIE PROCESÓW

AVOCADO Packing podzielony jest na 6 modułów, usprawniających zarządzanie magazynem. są to: Kompletacja, Wydanie, Przesunięcie, Przyjęcie, Inwentaryzacja i Problemy. Ułatwia to organizację pracy, wyznacza kolejność działań pracowników oraz wskazuje punkty wymagające interwencji osób z innego działu (zgłoszenie Problemu skutkuje powiadomieniem osoby odpowiedzialnej za przydział zadań). System ma dwa panele: Panel Zarządzania i Panel Operatora. Panel Zarządzania jest panelem kierownika. Osoba korzystająca z tego panelu, może konfigurować system, przydzielać zadania operatorom, zarządzać dokumentami, towarami i etykietami oraz definiować strukturę magazynu.

 • Uporządkowanie i optymalizacja procesów magazynowych
 • Automatyzacja procesów przyjęć i wydań towarów
 • Automatyczne przydzielanie zadań pracownikom. Kontrola i optymalizacja pracy
 • Ograniczenie błędów. Wzrost dokładności wydań
AVOCADO eDosc zwiększa wydajność

STREFY SKŁADOWANIA I LOKALIZACJE

AVOCADO Packing zapewnia prawidłowe funkcjonowanie magazynu, czyli sprawny przepływ towarów, ich szybką lokalizację, a co za tym idzie bezbłędną kompletację. Magazyn podzielony jest na strefy składowania, odpowiednie dla charakteru danego magazynu. Kompletacja (komisjonowanie) polega na pobieraniu towarów zgodnie z wyznaczoną przez system optymalną ścieżką, z wykorzystaniem  kolektorów (skanerów kodów kreskowych).

 • Zarządzanie położeniami oraz sterowanie relokacją zasobów w magazynie
 • Droga kompletacji. Skrócenie czasu wykonywania operacji magazynowych

AUTOMATYZACJA PROCESÓW

Dzięki integracji z systemem ERP lub innym systemem sprzedażowym lub księgowym, AVOCADO Packing automatycznie pobiera i synchronizuje zamówienia, które są następnie zamieniane na dyspozycje magazynowe w Panelu Zarządzania. Także integracja z kolektorami danych, czytnikami kodów kreskowych etc. automatyzując pracę magazynu wpływa na przyspieszenie realizacji zleceń. Integracja z aplikacją AVOCADO Shipping, automatyzuje przekazywanie informacji o statusie wysyłki na linii Spedytor – Packing – system ERP/ecommerce – Klient.

 • Integracja z systemami zewnętrznymi ERP (Comarch Altum, XL, Optima), Subiekt GT, Nexo
 • Web API umożliwia integrację z systemami zewnętrznymi, z kolektorami danych i czytnikami kodów
 • Obsługa wózków kompletujących, kolektorów danych i czytników kodów kreskowych
 • Integracja z ponad 20 firmami kurierskimi + automatyczne generowanie listów przewozowych – dzięki aplikacji AVOCADO Shipping

JAK DZIAŁA PACKING?

Zobacz filmik opowiadający o możliwościach systemu, przykładowych procesach i organizacji pracy. Znajdziesz tutaj niezbędne informacje w pigułce, a także zapoznasz się z interfejsem wersji desktopowej programu (Panel Zarządzania) oraz wersji mobilnej (Panel Operatora).

FUNKCJONALNOŚCI I KORZYŚCI

 • Rejestracja wszystkich zdarzeń magazynowych i zapewnienie transparentności ruchów towarowych to uporządkowanie procesów zachodzących w magazynie
 • Wydajniejsze zarządzanie przestrzenią magazynową dzięki optymalizacji stref składowania
 • Zwiększenie wydajności pracy magazynierów poprzez możliwość pobierania towaru dla wielu zleceń jednocześnie (oszczędność czasu)
 • Marszruta narzucona przez aplikację wyznacza optymalną ścieżkę pobierania towarów
 • Obniżenie kosztów kompletacji poprzez zmniejszenie ilości pobrań towarów z magazynu
 • Kilka możliwości kompletacji – jednoczesna obsługa wielu zamówień: kompletacja Muli-order Picking (MOP), kompletacja grupowa, kompletacja dwustopniowa etc. – dostosowane do procesów w danych przedsiębiorstwie
 • Możliwość tworzenia dokumentów zamówień różnicowych dla zamówień nieskompletowanych w 100%
 • Obsługa wózków kompletacyjnych, kolektorów danych i czytników kodów kreskowych
 • Integracja z systemami ERP oraz MES, pozwalająca na usprawnienie współpracy na linii produkcja-magazyn
 • Określenie lokalizacji towarów oraz ich zautomatyzowana identyfikacja (kody kreskowe) to skuteczne zarządzanie przestrzenią magazynową
 • Mechanizm podpowiadania lokalizacji towarów uwzględniający FIFO, LIFO, FEFO ułatwia kontrolę jakości i weryfikację parametrów przyjęć i wydań
 • Raporty wydajności, statystyki pracy magazynierów, raporty na podstawie analiz efektywności pracy konkretnych osób
 • Wieloplatformowość ułatwiająca dopasowanie rozwiązań sprzętowych zgodnie w wymogami danego stanowiska pracy
 • Łatwa obsługa procesów przyjęć, przesunięć i wydań magazynowych, czyli optymalizacja procesów
 • Szybkość i unikanie błędów przy inwentaryzacjach, dzięki łatwej identyfikacji towarów oznaczonych kodami EAN oraz obsłudze etykiet GS1 i kodów SSCC

Aplikacja Packing to także:

 • Obsługa jednostek logistycznych
 • Dyspozycje magazynowe z podziałem na konkretnych operatorów (magazynierów)
 • Możliwości podziału magazynu na strefy składowania i sektory (dla magazynów usługowych i centrów logistycznych)
 • Obsługa kondycji towarów – zarządzanie stokiem towarów niepełnowartościowych lub nie przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej
 • Bieżące zgłaszanie problemów za pomocą aplikacji mobilnej
 • Rejestracja nieplanowanych wcześniej zadań spoza harmonogramu

WIDEOPORADNIK

Aby zobaczyć interfejs programu i zapoznać się z jego funkcjonalnością, polecamy wideoporadnik – Obsługa AVOCADO Packing.

UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ SYSTEMU

  Zapoznałem/-am się ze zgodą o przetwarzaniu danych i ich administratorze

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale nie