ZORGANIZUJ PRACĘ MAGAZYNU

AVOCADO Packing to system typu WMS przeznaczony do kompleksowej obsługi procesów magazynowych. Pomaga szybko i bezbłędnie skompletować zamówienia. Wspomaga operacje z zakresu logistyki magazynowania. Jego głównym celem jest wzrost wydajności magazynu, dzięki optymalizacji i kontroli procesów magazynowych. Packing WMS to skalowalny system wspomagający pracę magazynu o różnej złożoności procesów logistycznych.

System sprawdzi się zarówno w mniejszych magazynach z dużą ilością operacji logistycznych, jak również w magazynach usługowych. Pozwala m.in. na równoczesne zarządzanie towarem kilku klientów we wspólnych zasobach magazynowych. Współgra idealnie z programem Shipping.

ORGANIZACJA I MONITOROWANIE PROCESÓW

AVOCADO Packing podzielony jest na 6 modułów, usprawniających zarządzanie magazynem. są to: Kompletacja, Wydanie, Przesunięcie, Przyjęcie, Inwentaryzacja i Problemy. Ułatwia to organizację pracy, wyznacza kolejność działań pracowników oraz wskazuje punkty wymagające interwencji osób z innego działu (zgłoszenie Problemu skutkuje powiadomieniem osoby odpowiedzialnej za przydział zadań). System ma dwa panele: Panel Zarządzania i Panel Operatora. Panel Zarządzania jest panelem kierownika. Osoba korzystająca z tego panelu, może konfigurować system, przydzielać zadania operatorom, zarządzać dokumentami, towarami i etykietami oraz definiować strukturę magazynu.

  • Uporządkowanie i optymalizacja procesów magazynowych
  • Automatyzacja procesów przyjęć i wydań towarów
  • Automatyczne przydzielanie zadań pracownikom. Kontrola i optymalizacja pracy
  • Ograniczenie błędów. Wzrost dokładności wydań
AVOCADO eDosc zwiększa wydajność

STREFY SKŁADOWANIA I LOKALIZACJE

AVOCADO Packing zapewnia prawidłowe funkcjonowanie magazynu, czyli sprawny przepływ towarów, ich szybką lokalizację, a co za tym idzie bezbłędną kompletację. Magazyn podzielony jest na strefy składowania, odpowiednie dla charakteru danego magazynu. Kompletacja (komisjonowanie) polega na pobieraniu towarów zgodnie z wyznaczoną przez system optymalną ścieżką, z wykorzystaniem  kolektorów (skanerów kodów kreskowych).

  • Zarządzanie położeniami oraz sterowanie relokacją zasobów w magazynie
  • Droga kompletacji. Skrócenie czasu wykonywania operacji magazynowych

AUTOMATYZACJA PROCESÓW

Dzięki integracji z systemem ERP lub innym systemem sprzedażowym lub księgowym, AVOCADO Packing automatycznie pobiera i synchronizuje zamówienia, które są następnie zamieniane na dyspozycje magazynowe w Panelu Zarządzania. Także integracja z kolektorami danych, czytnikami kodów kreskowych etc. automatyzując pracę magazynu wpływa na przyspieszenie realizacji zleceń. Integracja z aplikacją AVOCADO Shipping, automatyzuje przekazywanie informacji o statusie wysyłki na linii Spedytor – Packing – system ERP/ecommerce – Klient.

  • Integracja z systemami zewnętrznymi ERP (Comarch Altum, XL, Optima), Subiekt GT, Nexo
  • Web API umożliwia integrację z systemami zewnętrznymi, z kolektorami danych i czytnikami kodów
  • Obsługa wózków kompletujących, kolektorów danych i czytników kodów kreskowych
  • Integracja z ponad 20 firmami kurierskimi + automatyczne generowanie listów przewozowych – dzięki aplikacji AVOCADO Shipping