W dynamicznym środowisku biznesowym, gdzie tempo rozwoju firm jest szybkie, konieczność efektywnego zarządzania procesami magazynowymi staje się coraz bardziej paląca. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak systemy WMS, staje się nieodzowne dla uporządkowania i optymalizacji operacji magazynowych.

Wraz z rozwojem działalności firmy pojawiają się nowe wymagania i wyzwania. Rozpoczynamy od prowadzenia obiegu faktur, ponieważ są one kluczowym dokumentem, który przetwarzamy. Następnie zauważamy potrzebę uporządkowania wszystkich procesów zakupowych, dlatego też wdrażamy obieg dokumentów zapotrzebowania, zamówienia, umowy… Wreszcie dochodzi moment, kiedy staje się jasne, że potrzebujemy systematycznego sposobu przechowywania towarów, które kupujemy i sprzedajemy. Arkusze Excel przestają być wystarczające, stąd konieczność wdrożenia efektywnego obiegu dokumentów magazynowych.

Dokumenty magazynowe

W ramach procesów obiegu dokumentów magazynowych mamy zazwyczaj do czynienia z czterema głównymi rodzajami dokumentów, które możemy podzielić na dwie kategorie: dokumenty przychodowe i dokumenty rozchodowe.

Dokumenty przychodowe obejmują takie dokumenty jak Przyjęcie Zewnętrzne (PZ) oraz Przyjęcie Wewnętrzne (PW), które zwiększają stany magazynowe. Najczęściej używanym dokumentem jest PZ, potwierdzający przyjęcie towaru od kontrahenta do magazynu. Natomiast dokument Zwrotu Wewnętrznego (ZW), choć rzadziej stosowany, pozwala na korektę błędów w ilości pobranego towaru. Dokumenty rozchodowe, takie jak Rozchód Wewnętrzny (RW) i Wydanie Zewnętrzne (WZ), powodują zmniejszenie stanów magazynowych. Pierwszy służy do wewnętrznego wydania towaru, np. na potrzeby produkcji, a drugi do wydania towaru kontrahentowi.

Dokumenty magazynowe, system WMS, zarządzanie, magazyn, logistyka

Dlaczego sprawny obieg dokumentów magazynowych jest tak ważny?

Rozwój firmy niesie za sobą nowe potrzeby, które wymagają efektywnych rozwiązań. Rozpoczynając od obiegu faktur, aż po potrzebę przechowywania towarów, należy zapewnić transparentność oraz kontrolę nad każdym etapem procesu. Tradycyjne metody, takie jak arkusze Excel, przestają być wystarczające, zwłaszcza gdy firma rozwija się dynamicznie. Wprowadzenie procesów obiegu dokumentów magazynowych pozwala na uporządkowanie zarządzania magazynem oraz integruje je z innymi procesami zakupowymi i sprzedażowymi.
Implementacja procesów związanych z obiegiem dokumentów magazynowych nie tylko przyczynia się do uporządkowania zarządzania magazynem, ale także integruje te procesy z innymi dokumentami, takimi jak zapotrzebowania czy protokoły odbioru. To pozwala na pełne odzwierciedlenie procesu zakupowego czy sprzedażowego, od momentu pojawienia się potrzeby zakupu aż do finalnego rozliczenia z wnioskującą osobą. Korzystanie z formy elektronicznej ułatwia dostęp do dokumentów wszystkim uczestnikom procesu, jednocześnie minimalizując liczbę błędów dzięki walidacji dokumentów w systemie. To z kolei przekłada się bezpośrednio na poprawę jakości danych i oszczędność czasu potrzebnego na ich weryfikację.

Jak usprawnić obieg dokumentów w magazynie?

Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów stanowi znakomity krok w kierunku usprawnienia zarządzania magazynem. Tego rodzaju systemy wprowadzają ład do obiegu dokumentów, zapewniając uczestnikom procesu informacje o statusie dokumentów oraz przewidywanym terminie ich realizacji. Jednak to tylko początek. Obieg dokumentów magazynowych łączy się z szerszym spektrum procesów, włączając w to procesy zakupowe i sprzedażowe. Pełna integracja i uporządkowanie tych procesów przynosi efekt synergii, znacząco poprawiając komfort pracy.
Na rynku istnieje wiele narzędzi do zarządzania obiegiem dokumentów magazynowych. Wybór odpowiedniego systemu zależy od potrzeb i specyfiki działalności firmy. Możemy rozważyć:

 • Systemy obsługi magazynów WMS, które skupiają się głównie na prawidłowej obsłudze stanów magazynowych i integracji z systemami RFID czy innymi mechanizmami ułatwiającymi zarządzanie towarem.

 • Systemy EOD, które oferują rozbudowane zarządzanie procesami, integrację z innymi systemami zewnętrznymi takimi jak ERP czy CAD/CAM/MES.

Warto podkreślić, że nie istnieje system idealny. W przypadku większych instalacji, rozważając wdrożenie obu klas systemów, można uzyskać synergiczne efekty, integrując je ze sobą.

Dokumenty magazynowe, system WMS, zarządzanie, magazyn, logistyka

Optymalne zarządzanie z WMS Packing

Na przykładzie naszego autorskiego rozwiązania omówimy w jaki sposób zaawansowany system klasy WMS pomaga uporządkować i usprawnić obieg dokumentów magazynowych. Wdrażając system WMS AVOCADO Packing, firma uzyskuje szereg korzyści, które mogą znacząco poprawić efektywność i kontrolę nad procesami magazynowymi:

 • Rejestracja zdarzeń magazynowych: Zapewnienie transparentności ruchów towarów i dokładne rejestracja każdego zdarzenia to kluczowy element uporządkowania procesów.

 • Optymalizacja przestrzeni magazynowej: Dzięki wydajniejszemu zarządzaniu przestrzenią magazynową, możliwe jest lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów poprzez optymalizację stref składowania.

 • Zwiększenie wydajności pracy: Wyznaczanie optymalnych ścieżek pobierania towarów oraz oszczędność czasu poprzez zwiększenie wydajności pracy magazynierów.

 • Obniżenie kosztów kompletacji: Możliwość pobierania towaru dla wielu zleceń jednocześnie oraz różne możliwości kompletacji, takie jak Multi-order Picking (MOP), przyczyniają się do efektywności i redukcji kosztów.

 • Integracja z systemami ERP i MES: Usprawnienie współpracy na linii produkcja-magazyn poprzez integrację z istniejącymi systemami.

 • Automatyzacja procesów: Mechanizmy identyfikacji lokalizacji towarów oraz podpowiadania lokalizacji, uwzględniające zasady FIFO/LIFO/FEFO, ułatwiają kontrolę jakości i weryfikację parametrów.

 • Zarządzanie dokumentami: Tworzenie dokumentów zamówień różnicowych dla zamówień nieskompletowanych w 100% oraz obsługa bieżących zgłoszeń za pomocą aplikacji mobilnej przyczynia się do pełnej dokumentacji procesów.

 • Raportowanie i analiza: Generowanie raportów wydajności oraz analiza pracy magazynierów umożliwiają ciągłe doskonalenie procesów.

 • Wsparcie dla różnych jednostek logistycznych: System obsługuje różne rodzaje jednostek logistycznych, dostosowując się do potrzeb firmy.

Partner w drodze do sukcesu

Podsumowując, sprawny obieg dokumentów magazynowych to kluczowy element skutecznego zarządzania magazynem, który przyczynia się do poprawy efektywności, kontroli i jakości pracy. W obliczu rosnących wymagań rynkowych, inwestycja w nowoczesne rozwiązania staje się niezbędna dla zachowania konkurencyjności i sukcesu przedsiębiorstwa. Wprowadzenie systemu WMS AVOCADO Packing umożliwia firmie nie tylko uporządkowanie procesów magazynowych, ale także integrację ich z innymi obszarami działalności, co przekłada się na efektywność, oszczędność czasu i kosztów oraz zwiększenie kontroli nad działaniami. W erze dynamicznych zmian rynkowych i rosnących oczekiwań klientów, inwestycja w nowoczesne rozwiązania staje się kluczowa dla zachowania konkurencyjności i sukcesu na rynku.