Opis: polskie przedsiębiorstwo branży odzieżowej, specjalizujące się w produkcji jeansów i obuwia, z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku
Branża: Fashion
Profil działalności: Sp. z o.o.
Wolumen wysyłek: do 1000 wysyłek dziennie, 6 stanowisk

Główne wyzwanie

Firma korzysta z systemu ERP Impuls i WMS Quantum. W celu generowania etykiet przewozowych pracownicy firmy korzystali z narzędzia Worldship spedytora UPS. Jednym z największych wyzwań podczas tego wdrożenia było dostosowanie rozwiązania automatyzującego generowanie etykiet przewozowych do standardu PLD 0200 spedytora UPS. Obejmowało to m.in.:

 • utworzenie przesyłki w trybie offline, zapis danych wysyłkowych w bazie danych aplikacji;

 • utworzenie mechanizmów zarządzania numerami listów przewozowych i numerów kolejnych paczek;

 • przygotowanie szablonu graficznego etykiety spedycyjnej i mechanizmów związanych z zasileniem wydruku danymi;

 • przygotowanie mechanizmów wymiany danych z UPS;

 • dostosowanie interfejsów aplikacji do umożliwienia zarządzania rozwiązaniem przez operatora.

W tym celu musieliśmy przejść cały proces biznesowy wraz z certyfikacją spedytora UPS. Ponadto klientowi zależało na zyskaniu intuicyjnego oprogramowania automatyzującego generowanie etykiet przewozowych ze sporymi możliwościami integracji, również z innymi firmami spedycyjnymi.

Rozwiązanie

Analiza wdrożeniowa pokazała nam kilka istotnych problemów. Większość prac po naszej stronie stanowiło dostosowanie do standardu PLD 0200 spedytora UPS. Oprócz tego wdrożyliśmy kilka dodatkowych mechanizmów w aplikacji Shipping umożliwiających pracę offline ze spedycją UPS:

 • możliwość utworzenia przesyłki offline

 • przygotowanie wydruku etykiety

 • mechanizm obsługi kolejnych nr listów przewozowych

 • mechanizm wymiany danych z serwisem UPS na żądanie.

Dodatkowo, przy wdrożeniu została wykorzystana aplikacja AVOCADO Jinni, służąca do obsługi i zarządzania wtyczkami/mechanizmami dostarczanymi przez YOSI.PL. Działa ona w tle i została użyta m.in. w celu szybszej i bardziej wydajnej automatyzacji drukowania listów przewozowych bezpośrednio z WMS, bez wykorzystania interfejsu Shipping. Ponadto, Klient skorzystał też z modułu Shipping eDokumenty, który w momencie wydruku etykiety razem z nią drukował określony załącznik stały – formularz zwrotu, z polecenia Zalando. Podczas trwania naszego wdrożenia byliśmy otwarci na wszelkiego rodzaju sugestie klienta dotyczące funkcjonalności i działania aplikacji AVOCADO Shipping, w celu personalizacji oprogramowania w możliwie największym stopniu. Ponadto byliśmy gotowi na modyfikacje naszego wdrożenia w trakcie jego trwania. Na wybór naszego systemu wpłynęła przede wszystkim mnogość integracji z najpopularniejszymi spedytorami na rynku, ale także nasze indywidualne i elastyczne podejście do klienta. Ze względu na intuicyjność korzystania z aplikacji AVOCADO Shipping nie były potrzebne żadne szkolenia dla pracowników.

Cele wdrożenia

Jednym z głównych celów wdrożenia było obniżenie kosztów wysyłki o ok. 2 zł per paczka, co przy większym wolumenie wysyłek wiązało się z ogromną oszczędnością kosztów. W tym celu konieczne było dostosowanie oprogramowania automatyzującego generowanie etykiet przewozowych do standardu UPS, PLD 0200. Na podstawie danych zewnętrznych, aplikacja AVOCADO Shipping umożliwia zlecanie przesyłek UPS w trybie offline zgodnie ze standardem PLD 0200. Po zleceniu przesyłki, aplikacja nadaje jej unikalny numer przewozowy, nadawany kolejno dla każdej przesyłki. Etykieta nadawcza zgodna z wytycznymi UPS zostaje automatycznie utworzona dla każdej paczki. Informacja na przesyłkach dotycząca ich numeracji względem lokalizacji jest opisana jako „paczka 1 z „, bez podania górnej wartości, zgodnie z zaleceniami UPS. Przesyłki zlecone w ten sposób nie będą widoczne w serwisie spedytora dopóki nie zostanie ręcznie uruchomiona integracja z serwisem UPS. Zamówienie kuriera jest realizowane poza aplikacją, a integracja z serwisem spedytora jest możliwa poprzez dedykowaną funkcjonalność, która pozwoli operatorowi na wymianę danych z UPS poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Po kliknięciu przycisku, operator otrzymuje informację zwrotną dotyczącą przebiegu udanej wymiany danych z serwisem spedytora.

Korzyści z wdrożenia

Wśród głównych korzyści z wdrożenia możemy wyróżnić:

 • Obniżenie kosztów wysyłki o ok. 2 zł per paczka

 • Firma zyskała aplikację gotową do integracji z nowymi spedytorami

 • Usprawnienie procesu wysyłki towarów umożliwiło firmie realizację od 8 tys. do nawet 14 tys. wysyłek miesięcznie