Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie udostępniliśmy najnowszą wersję systemu WMS AVOCADO Packing 4.2.0, w której wprowadziliśmy następujące zmiany:

  • Mechanizm inwentaryzacji ciągłej — do poprawnego działania aplikacji wymagana jest dodatkowa konfiguracja, w tym celu prosimy o kontakt z działem wdrożeń Avocado
  • Rozszerzenie metod API do tworzenia dokumentów inwentaryzacji pod inwentaryzację ciągłą
  • Dodanie metody API do rozpoczynania inwentaryzacji
  • Modyfikacja mechanizmu ustawiania domyślnej jednostki na widoku ilości podczas realizacji — jednostka na podstawie wczytanego kodu EAN na liście pozycji
  • Modyfikacja mechanizmu One Click — podczas wczytania kodu EAN innej jednostki niż wybrana następuje zmiana jednostki i zresetowanie ilości na 1 (po zatwierdzeniu tej zmiany w komunikacie potwierdzającym)
  • Przeniesienie do procedury wyrażenia regularnego odpowiadającego za walidację formatu kodu EAN towaru
  • Wyświetlenie numerów dokumentów zewnętrznych na liście dokumentów DW i DP w panelu konfiguracyjnym
  • Poprawa metody API AddExternal w kontekście obsługi błędu 023-033, gdy jedna z pozycji dokumentu dotyczy towaru, dla którego nie istnieje jednostka na danym magazynie

Zalecamy wykonanie kopii zapasowej przed podjęciem jakichkolwiek czynności serwisowych, a następnie przeprowadzenie aktualizacji oraz weryfikacji funkcjonalności systemu, w pierwszej kolejności na środowisku testowym.