Na liście dokumentów mamy kolumnę 'Numery listów przewozowych’. Po nadaniu przesyłki numer listu będzie widoczny na wszystkich stanowiskach, które mają podłączoną tę samą bazę danych. Ponadto, można filtrować dokumenty po statusie (wszystkie/wysłane/niewysłane). Konfiguracja pozwala ponadto włączyć ostrzeżenie lub blokadę w momencie próby wydruku więcej niż jednego listu.