Należy zmodyfikować procedurę bazodanową. Najczęściej kwota COD wyliczana jest jako brutto zaznaczonych dokumentów minus zaliczki.