Dokumenty dzielimy na dwie grupy – generowane i dynamiczne. Dokumenty generowane to np. PDF z fakturą, WZ. Przygotowanie PDF odbywa się na podstawie szablonu CrystalReports np. pobranego z ERP Optima/XL. Dynamiczne to np. warunki użytkowania czy gwarancja. Załączniki dynamiczne są przechowywane na serwerze, a procedura w Shipping wskazuje do nich ścieżkę. Przykład: procedura sprawdza czy dany towar jest na fakturze, a jeśli jest, dodawany jest załącznik 1.