Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie udostępniliśmy najnowszą wersję systemu WMS AVOCADO Packing 4.0.1, w której wprowadziliśmy następujące zmiany:

 • Modyfikacja mechanizmu licencji – do poprawnego działania aplikacji wymagane jest usunięcie tabeli licencji i po zalogowaniu ponowne podanie klucza licencji, w tym celu prosimy o kontakt z działem wdrożeń Avocado
 • Nowy format załączników TYP/ROK/MIESIĄC/DZIEŃ
 • Dodanie obsługi pól dodatkowych na zdarzenie zwolnienia dokumentu DK i MP
 • Dodanie metod API dotyczących dokumentów DK
  • Tworzenie zwykłego DK
  • Dodanie pozycji do DK w edycji
  • Rozpoczęcie DK w edycji
 • Dodanie możliwości zarządzania wyświetlaniem i edycją kwoty pobrania na widoku wysyłki DW (uprawnienia przypisane względem aktualnych uprawnień dotyczących wyświetlania i edycji tego widoku)
 • Dodanie możliwości przyjęcia wielu towarów na pierwszym dokumencie DP w procesie RMA
 • Poprawa walidacji formatu kodu EAN towarów – blokada przesyłania znaków specjalnych poza ustalonymi znakami tj. spacja, „-„, „_”
 • Poprawa unikalności nazw nośników per magazyn podczas tworzenia nośników za pomocą zakresu z panelu zarządzania

Zalecamy wykonanie kopii zapasowej przed podjęciem jakichkolwiek czynności serwisowych, a następnie przeprowadzenie aktualizacji oraz weryfikacji funkcjonalności systemu, w pierwszej kolejności na środowisku testowym.