Innowacyjne rozwiązania w procesie kompletacji zamówień – system WMS Packing

W dzisiejszych czasach, kiedy konkurencja na rynku jest bardzo wysoka, najważniejsze dla przedsiębiorstw jest zachowanie wysokiej jakości obsługi klienta i szybka realizacja zamówień. Aby temu sprostać, przedsiębiorstwa muszą stosować nowoczesne narzędzia i rozwiązania, które umożliwiają szybsze i bardziej efektywne zarządzanie procesami magazynowymi, między innymi w obszarze kompletacji zamówień. W tym celu coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie systemu WMS, który w znaczący sposób przyspiesza i usprawnia proces kompletacji zamówień, nie tylko w branży e-commerce. W dalszej części artykułu omówimy, jakie korzyści wynikają z zastosowania przy procesie kompletacji zamówień systemu WMS Packing.

Zoptymalizuj proces kompletacji z WMS Packing

WMS AVOCADO Packing to system magazynowy, który umożliwia kompleksowe zarządzanie magazynem oraz procesem kompletacji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, kompletacja zamówień staje się prostsza i bardziej efektywna. System umożliwia również kontrolę stanów magazynowych oraz automatyczne uzupełnianie brakujących produktów. Pozwala to na szybszą kompletację zamówień, bez zbędnych przestojów. Oprócz wyżej wymienionych korzyści, system WMS Packing pozwala także na optymalizację magazynowania towarów. Dzięki temu, że system zarządza i kontroluje położenie każdego produktu w magazynie, możliwe jest minimalizowanie odległości pomiędzy towarami. Ponadto system WMS zapewnia możliwie najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnego miejsca w magazynie. To pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy, a także poprawę wydajności całego procesu kompletacji zamówień.

Kompletacja zamówień system WMS magazyn logistyka

System WMS Packing – precyzyjna kontrola nad procesem kompletacji zamówień

System WMS Packing umożliwia kilka różnych metod kompletacji zamówień w zależności od potrzeb Twojej firmy:

Kompletacja standardowa 
Podstawowa metoda kompletacji. Polega na jednym zamówieniu obsługiwanym przez jednego operatora, który przechodzi jedną ścieżkę kompletacji. Ta metoda nie daje dużych możliwości optymalizacji, natomiast można dopisać ścieżkę marszruty, po której porusza się operator, o czym powiemy sobie za chwilę.

Multi Order Picking 
Operator może pobierać kilka mniejszych, podobnych zamówień jednocześnie. Ta metoda jest szczególnie przydatna w e-commerce, gdzie jeden pracownik może obsłużyć wiele zamówień, przechodząc jedną ścieżką kompletacji (zobacz nasz filmik o kompletacji MOP w systemie WMS Packing).

Two-stage Picking 
Metoda podobna do MOP, z tym, że nie rozdzielamy towarów na wózku do konkretnych zamówień, tylko zbieramy wszystkie towary do jednego wózka. Kończąc kompletację, podjeżdżamy pod strefę pakowania. W tym momencie aplikacja mówi operatorowi, że część z tych towarów powinien przyporządkować do różnych miejsc.

Kompletacja grupowa (akumulacyjna) 
Polega na zagregowaniu kilku zamówień, które są kompletowane przez kilku pracowników na różnych ścieżkach, w zależności od rodzaju towarów do zebrania. Pracownicy później spotykają się w jednym miejscu – strefie kompletacji – i kompletują jedno zamówienie niezależnie.

system wms, magazyn, logistyka, oprogramowanie wms, program wms, wdrożenia systemów informatycznych

Kompletacja pokierowana odpowiednią marszrutą 
Ta metoda polega na niestandardowym ułożeniu towarów na magazynie, aby uniknąć uszkodzeń, np. kładąc ciężki towar na coś kruchego, lekkiego. Dzięki odpowiedniej marszrucie można kierować pracownika tak, aby zgodnie z odpowiednią kolejnością zbierał i układał towary. System pokieruje operatora w taki sposób, by ten w pierwszej kolejności zebrał towary cięższe, a następnie kruche i lekkie, unikając w ten sposób zniszczenia towarów. To tylko jedna z możliwych reguł rządząca tą metodą kompletacji i w zależności od potrzeb, można zastosować taką regułę, która najlepiej zadziała w przypadku danej firmy.

Weryfikacja i kontrola jakości towarów w WMS Packing

System WMS Packing posiada również kilka ciekawych funkcjonalności w zakresie weryfikacji towarów i kontroli jakości:

Weryfikacja spakowanych zamówień 
W aplikacji AVOCADO Packing istnieje dedykowany moduł, który umożliwia weryfikację już spakowanych zamówień. Można podać sumaryczną ilość towarów, które powinny być w zamówieniu, ilość każdej pozycji itd.

Kontrola wysyłek 
Przy wysyłce towarów można zastosować różne formy kontroli. Przykładowo, podczas pakowania można wymagać od pickera podania sumarycznej ilości zebranego towaru, co pozwala uniknąć błędów w wysyłce. Ostatnio często spotykamy się z kamerami zamontowanymi nad stołami pakowania. Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie w przypadku ewentualnych roszczeń klienta i możliwość weryfikacji, czy towar faktycznie został poprawnie spakowany.

Ewidencjonowanie partii wybranych towarów 
System umożliwia kontrolę partii zarówno przy przyjęciu towaru, jak i przy wydaniu. Można również ustawić kontrolę partii tylko przy wydaniu, jeśli nie ma potrzeby skanowania numerów seryjnych przy przyjęciu.

W ten sposób, system WMS Packing pomaga zwiększyć skuteczność kontroli jakości oraz poprawić jakość usług oferowanych przez firmę. Warto również wspomnieć, że system WMS Packing umożliwia integrację z innymi systemami informatycznymi, co znacznie ułatwia zarządzanie magazynem. Możliwość integracji pozwala na szybką wymianę informacji pomiędzy różnymi systemami, co wpływa pozytywnie na przepływ informacji i ułatwia pracę pracownikom magazynowym.

Szybsza i efektywniejsza kompletacja zamówień dzięki systemowi WMS Packing

Implementacja systemu WMS Packing może znacząco poprawić efektywność kompletacji zamówień w magazynie. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, firma może zwiększyć swoją produktywność, skrócić czas realizacji zamówień oraz zminimalizować błędy ludzkie. Funkcjonalności takie jak wyznaczanie optymalnej trasy, kompletacja według ciężaru towarów czy też automatyczne generowanie etykiet, to tylko niektóre z korzyści, jakie niesie ze sobą system WMS Packing. Jest to zatem idealne rozwiązanie dla firm, które pragną zoptymalizować proces kompletacji zamówień i poprawić jakość swoich usług. Zachęcamy zatem do bliższego zapoznania się z tym narzędziem, a także do kontaktu z nami, aby wdrożyć je w swoim magazynie i czerpać z niego korzyści na co dzień. Dowiedz się więcej!