Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie udostępniliśmy najnowszą wersję systemu WMS AVOCADO Packing 4.1.1, w której wprowadziliśmy następujące zmiany:

  • Mechanizm odpinania nośnika od dokumentu
  • Informacja o dokumentach, na których jest towar przy rozpoczęciu inwentaryzacji towarów (wirtualne stany magazynowe)
  • Procedura walidacyjna realizacji — poprawa przesyłania ilości oraz dodanie przesyłania jednostki realizacji
  • Poprawa wyświetlania uwag dokumentów DW podczas realizacji DK MOP
  • Poprawa ponownego otwierania okna załączników na mobilnym widoku realizacji po wczytywaniu kodu za pomocą zebry
  • Poprawa rozwijania list podpowiadanych wartości w oknie pól dodatkowych

Zalecamy wykonanie kopii zapasowej przed podjęciem jakichkolwiek czynności serwisowych, a następnie przeprowadzenie aktualizacji oraz weryfikacji funkcjonalności systemu, w pierwszej kolejności na środowisku testowym.