Udostępniliśmy najnowszą wersję aplikacji AVOCADO Shipping 3.20, w której wprowadziliśmy następujące zmiany i usprawnienia:

1. Hellmann – dodane pole Objętość na zakładce wagi okna parametrów wysyłki
2. DHL Express – dodane pola dla odprawy celnej
3. Dodano anonimizację wysyłek starszych niż podana data na zakładce RODO w ustawieniach

Zachęcamy do aktualizacji systemu!