Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie udostępniliśmy najnowszą wersję systemu WMS AVOCADO Packing 4.2.7, w której wprowadziliśmy następujące zmiany:

  • Dodanie możliwości automatycznego zrealizowania i zakończenia dokumentu DW
  • Informacja o kontrahencie na widoku DW podczas realizacji DK MOP
  • Zmiana stanowiska zalogowanego użytkownika z poziomu ustawień Operatora
  • Rozszerzenie metody API GetProduct zwracającej dane towaru o etykiety przypisane do towaru
  • Umożliwienie realizowania równocześnie zwykłego DK oraz DK TSP w obrębie tego samego magazynu
  • Dodanie komunikatu potwierdzającego drukowanie zaznaczonych dokumentów DP
  • Dodanie obsługi procedury walidacyjnej na zakończenie dokumentu MP na wersji mobilnej
  • Dodanie wyświetlania godziny daty utworzenia dokumentów na listach dokumentów z zakładek Wydania i Przyjęcia
  • Poprawa dodawania odczytów inwentaryzacji na nośnik podczas inwentaryzacji położeń i magazynu
  • Poprawa przekazywania parametru typu przesyłki do pobierania opakowań po zmianie spedytora na widoku wysyłki DW

Zalecamy wykonanie kopii zapasowej przed podjęciem jakichkolwiek czynności serwisowych, a następnie przeprowadzenie aktualizacji oraz weryfikacji funkcjonalności systemu, w pierwszej kolejności na środowisku testowym.