Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie udostępniliśmy najnowszą wersję systemu WMS AVOCADO Packing 4.2.8, w której wprowadziliśmy następujące zmiany:

  • Zmiana magazynu na dokumencie DP
  • Łączenie dokumentów DP
  • Filtrowanie pozycji na dokumencie DP
  • Tworzenie awizowanych dokumentów DP i DW z poziomu panelu konfiguracyjnego
  • Dodanie obsługi pól dodatkowych na rozpoczęciu dokumentu DP
  • Dodanie obsługi procedury walidacyjnej na rozpoczęcie dokumentu MP
  • Dodanie wpisu do historii po modyfikacji uwag na dokumentach
  • Rozszerzenie etykiety typu tekst do 4000 znaków
  • Poprawa automatycznej realizacji i zakończenia DW pod kątem zmiany statusu dokumentów zewnętrznych po zakończeniu wydania
  • Poprawa metody API dodającej realizacje dla dokumentu DP pod kątem braku serii dla realizacji na magazynie bez kontroli serii

Zalecamy wykonanie kopii zapasowej przed podjęciem jakichkolwiek czynności serwisowych, a następnie przeprowadzenie aktualizacji oraz weryfikacji funkcjonalności systemu, w pierwszej kolejności na środowisku testowym.