Udostępniliśmy najnowszą wersję aplikacji AVOCADO Shipping 3.24, w której wprowadziliśmy następujące zmiany i usprawnienia:

1.    Dachser – dodany nowy spedytor
2.    Wysyłam z Erli – dodany nowy spedytor
3.    Wysyłam z Allegro – dodana funkcja pobierania danych logowania Wysyłam z Allegro z konfiguracji integracji z Allegro REST (moduł Integracje)
4.    JasFbg – wydzielono usługę zwrotu listu przewozowego do osobnej kontrolki na oknie parametrów wysyłki
5.    Integracja z Allegro – zmieniono powiązanie do aplikacji Allegro (wymagane ponowne podpięcie konta Allegro)

Zachęcamy do aktualizacji systemu!