Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie udostępniliśmy najnowszą wersję systemu WMS AVOCADO Packing 4.3.5, w której wprowadziliśmy następujące zmiany:

  • Dodano wyświetlanie wartości I i II DW na liście „Utwórz DK”
  • Dodano automatyczne odświeżanie dashboardu
  • Dodano wykres typu tabela na tablicę dashboard
  • Poprawiono wyświetlanie kodów EAN posiadających spacje
  • Dodano automatyczne potwierdzanie jednego pola dodatkowego
  • Zmodyfikowano wyświetlanie ilości realizacji na liście pozycji
  • Umożliwiono zmianę magazynu na DP, gdy posiada usunięte realizacje

Zalecamy wykonanie kopii zapasowej przed podjęciem jakichkolwiek czynności serwisowych, a następnie przeprowadzenie aktualizacji oraz weryfikacji funkcjonalności systemu, w pierwszej kolejności na środowisku testowym.