Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie udostępniliśmy najnowszą wersję systemu WMS AVOCADO Packing 4.3.6, w której wprowadziliśmy następujące zmiany:
  • Dodano obsługę procedury walidacyjnej przy wejściu na dokument DW na wersji mobilnej oraz desktop

  • Dodano metodę integracji umożliwiającą dodanie załącznika w formie linku

  • Dodano obsługę procedury walidacyjnej przy tworzenie dokumentu różnicowego DP na wersji desktop

  • Poprawiono przełączanie raportów na dashboard typu tabela

Zalecamy wykonanie kopii zapasowej przed podjęciem jakichkolwiek czynności serwisowych, a następnie przeprowadzenie aktualizacji oraz weryfikacji funkcjonalności systemu, w pierwszej kolejności na środowisku testowym.