Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie udostępniliśmy najnowsze wersje systemu WMS AVOCADO Packing 4.3.2-4.3.3, w których wprowadziliśmy następujące zmiany:

wersja 4.3.3

  • Poprawa walidacji inwentaryzacji magazynu na operacjach realizacji dokumentów DP i MP
  • Poprawa interpretacji znaków specjalnych

wersja 4.3.2

  • Dodano obsługę procedury walidacyjnej na zmianie magazynu na dokumencie DP
  • Poprawiono dodawanie nośnika (długi czas)
  • Poprawiono błąd występujący podczas usuwania odczytu inwentaryzacyjnego

Zalecamy wykonanie kopii zapasowej przed podjęciem jakichkolwiek czynności serwisowych, a następnie przeprowadzenie aktualizacji oraz weryfikacji funkcjonalności systemu, w pierwszej kolejności na środowisku testowym.