Spersonalizowana oferta systemu WMS dostosowana do Twoich potrzeb!

Wypełnij ankietę i wskaż, na jakich usprawnieniach w magazynie najbardziej zależy Twojej firmie.

Czy obecnie korzystają Państwo z systemu WMS do obsługi magazynu? *

Z jakiego systemu ERP obecnie korzystają Państwo w firmie?

 Inne

Czy wymagana jest integracja z innymi systemami zewnętrznymi, poza ERP (np. MES, DMS, inne aplikacje lub systemy np. Allegro, Shoper)?

Jeśli zaznaczyłeś "Tak", podaj o jakie integracje chodzi.

Jaki jest profil działalności Państwa firmy? *

Z jakimi operatorami logistycznymi współpracuje Państwa firma?

Jakie są g