Spersonalizowana oferta systemu WMS dostosowana do Twoich potrzeb!

Wypełnij ankietę i wskaż, na jakich usprawnieniach w magazynie najbardziej zależy Twojej firmie.

Czy obecnie korzystają Państwo z systemu WMS do obsługi magazynu? *

Z jakiego systemu ERP obecnie korzystają Państwo w firmie?

 Inne

Czy wymagana jest integracja z innymi systemami zewnętrznymi, poza ERP (np. MES, DMS, inne aplikacje lub systemy np. Allegro, Shoper)?

Jaki jest profil działalności Państwa firmy? *

Z jakimi operatorami logistycznymi współpracuje Państwa firma?

Jakie są główne założenia do wdrożenia systemu WMS? Jakie funkcjonalności są dla Państwa kluczowe?

 Inne

Proszę wskazać najważniejsze obszary funkcjonalne systemu, na których Państwu zależy?

 Inne