Miło nam poinformować, że w ostatnim dwóch miesiącach wydaliśmy nowe wersje systemu WMS AVOCADO Packing, w których wprowadziliśmy następujące zmiany i poprawki:

wersja 3.1.3:

21.09.2022

 • Dodanie obsługi spedytorów: Hermes, Rhenus, Pallex, FedEx International, DPD Deutsch, CMR, Poczta Polska v2, PSD, Ambro Express, Meest, DSV, No Limit, Wysyłam z Allegro, Parcel Force, DPD Italy, GLS Italy

wersja 3.1.2:

14.09.2022

 • Parsowanie wczytanej wartości dla towaru na inwentaryzacji na wersji mobilnej za pomocą procedury [yosi].[ParseStocktakingProductSearchValue]
 • Dodawanie standardowych szablonów drukowania przy pierwszym uruchomieniu aplikacji
 • Dodanie obsługi pomijania położenia na rozładuj wszystko na MP (procedura [yosi].[GetUnloadAllStageAutomatic])
 • Modyfikacja wyświetlania tekstu w oknie procedury walidacyjnej uwzględniająca wyświetlanie znaków nowej linii
 • Poprawa przycisku rozwijania
 • Poprawa wyświetlania uwag na dokumentach
 • Poprawa zapisu ustawień drukarek w panelu operatora na wersji mobilnej
 • Poprawa wyświetlania dozwolonej liczby znaków w polu tekstowym

wersja 3.1.1:

30.08.2022

 • Poprawa pobierania szablonów drukowania
 • Poprawa wyświetlania grida szablonów
 • Poprawa procedury  [yosi].[GetExternalDocumentItemsByPacking]
 • Poprawa sortowania dokumentów na wersji desktop
 • Poprawa mechanizmu zebry w trakcie usuwania pojedynczej realizacji
 • Dodanie standardowych danych inicjalizacyjnych: role i funkcje, słowniki położeń, stanowiska, sposoby rozwiązania problemów, powody zgłaszania problemów

wersja 3.1.0:

30.08.2022

 • Dodano uproszczone MP
 • Poprawa procedury [yosi].[GetIndentificationCode]
 • Dodano okienko(wybór TAK/NIE) do drukowania dokumentu DW po zakończeniu dyspozycji
 • Dodano wymuszenie skanowania towaru przy realizacji DW
 • Dodano mechanizm pomijania położenia na MP i DK
 • Poprawa uwag na szczegółach problemu desktop
 • Poprawa odświeżania  stanów magazynowych na DP po usunięciu realizacji
 • Dodano informację o wybranym położeniu na DK/MP
 • Dodano podgląd historii nośników dla uproszczonego MP
 • Poprawa liczenia trudności na DK
 • Zmiana trudności na dokumentach na decimal(15, 6)
 • Poprawa sprawdzenia dostępu do magazynu w metodach integracji: GetXml, GetXmlEmpty oraz SetDocumentProcessedObjects
 • Poprawa metody integracji CallProcedure
 • Poprawa historii realizacji dokumentów desktop

Zalecamy wykonać kopię zapasową przed podjęciem jakichkolwiek czynności serwisowych, a następnie przeprowadzić aktualizację oraz weryfikację funkcjonalności systemu w pierwszej kolejności na środowisku testowym.