Miejsce powstawania kosztów uzupełniamy w danych nadawcy. Możemy stworzyć kilka profili, w których definiujemy MPK (przykładowo każdy oddział ma swój profil). Profile nadawcy możemy automatycznie wybierać przy podniesieniu okna wysyłki.