Taki raport możemy wygenerować na podstawie historii wysyłek, a następnie skorzystać z funkcji eksport do Excel.(„Historia wysyłek”- „eksportuj do Excel”). W historii wysyłek istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych kolumn np. informacji o wadze.