ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI w WMS

czyli moduł AVOCADO RMA w AVOCADO Packing

AVOCADO RMA zapewnia pełną obsługę procesu reklamacji w systemie WMS AVOCADO Packing. To nowoczesne i zautomatyzowane narzędzie do obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, które pozwala na prowadzenie ewidencji i zarządzanie reklamacjami do zamówień i towarów w magazynie.

Moduł AVOCADO RMA (rozwinięcie skrótu to: Return Merchandise Authorization) usprawnia obsługę reklamacji, a także zwrotów towaru. Umożliwia szybkie i proste zgłoszenie zwrotu lub reklamacji, bieżącą komunikację oraz monitorowanie etapów rozpatrywania i realizacji reklamacji.

 • Dla klienta to niezależność i wygoda: dzięki formularzowi online klienci zgłaszają reklamację bezpośrednio na stronie firmy, dodają załączniki i wymagane dokumenty (np. paragon czy kartę gwarancyjną) lub inne pliki (np. zdjęcia przedstawiające uszkodzenia towaru), a następnie mogą śledzić informacje o zmianach statusu zgłoszenia. Narzędzie wspiera zatem i usprawnia obsługę reklamacji już od momentu odbioru towaru od klienta, poprzez ponowne dotarcie i lokację w magazynie, aż do wysyłki naprawionego lub nowego towaru.
 • Dla firmy to ułatwienie i przyspieszenie procesu: dzięki informacji o zgłoszeniu reklamacji przez formularz na stronie, system magazynowy już wie, że wpłynie reklamacja i potrafi powiązać zgłoszenie z odpowiednimi dokumentami handlowo-magazynowymi. Kiedy przesyłka dotrze do magazynu, można ją szybko zidentyfikować, już na etapie odbioru.

Korzyści z rozwiązania do zarządzania reklamacjami RMA

 • skrócenie i automatyzacja procesu reklamacyjnego
 • łatwiejsze zarządzanie reklamacjami i usprawnienie obiegu dokumentów
 • rejestracja wszystkich zgłoszeń w jednym miejscu
 • wsparcie obsługi posprzedażowej
 • monitorowanie wszystkich etapów procesu reklamacji
 • prosty i przyjazny w obsłudze interfejs aplikacji
 • integracja z systemami zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) i magazynem (WMS)
Schemat procesu realizacji reklamacji w RMA

FUNKCJONALNOŚCI

 • pełny proces obsługi reklamacji w systemie: rejestracja, automatyczne powiązanie z odpowiednimi dokumentami handlowymi, rozpatrywanie reklamacji, utworzenie dokumentu DP w systemie ERP/ aplikacji serwisowej
 • generowanie dokumentów reklamacji: druk i nr dokumentu RMA, etykieta listu przewozowego przesyłki
 • możliwość zamodelowania ścieżki rozpatrywania reklamacji (np. statusy rejestracji procesu naprawy, wydania nowego produktu, wysłania do serwisu producenta etc.)
 • możliwość zgłaszania ewentualnych problemów do dokumentu RMA lub innych dokumentów powiązanych ze zgłoszeniem (można dodać załączniki video, zdjęcia oraz opis tekstowy)
 • dostęp do historii realizacji zgłoszenia RMA – ścieżka kolejnych kroków (statusów) reklamacji wraz z datami i czasem realizacji oraz operatorem zgłoszenia
 • integracja z systemami ERP / ecommerce / WMS, pozwalająca na płynny przepływ informacji.

Dla Klienta

 • możliwość zgłaszania przez klienta reklamacji za pośrednictwem formularza na stronie internetowej ‌
 • dostęp klienta do formularza zwrotu i informacji nt. statusu zgłoszenia z poziomu urządzeń mobilnych (np. smartfonu, tabletu) w przeglądarce internetowej.

Dla firmy

 • przyjęcie reklamacji na magazyn na podstawie listu przewozowego lub formularza zwrotu (dzięki zgłoszeniu przez klienta reklamacji poprzez formularz online, magazyn już wie, że przyjdzie paczka ze zwrotem)

UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ SYSTEMU