Dzieje się tak przy naciśnięciu 'Odśwież”, każdorazowej edycji konfiguracji, każdym zamknięciu okna wysyłki, jeżeli w konfiguracji zaznaczona jest opcja 'Automatycznie odświeżaj listę”.