AVOCADO Shipping wysyła wiadomość email do Klienta w momencie nadania przesyłki, jednak kiedy status przesyłki zmienia się, nasza aplikacja nie otrzymuje już takiej informacji i nie ma możliwości wysłania wiadomości email powiadamiającej o tym fakcie Klienta. Funkcjonalność taką dostarcza AVOCADO eDocs.