Obecnie możemy wysłać do klienta wiadomość z dokumentem sprzedaży jedynie w momencie nadawania przesyłki; nie ma możliwości aby wiadomość taką nadawać, kiedy przesyłka otrzyma status np. Dostarczono/Doręczono. Funkcjonalność taka jest dostępna w AVOCADO.eDocs, dzięki któremu możemy dowolnie definiować zdarzenia powodujące wysłanie określonej wiadomości email/SMS.