Do innych dokumentów również możemy zwrócić numer listu przewozowego. Warunkiem jest istnieć jednoznaczne powiązanie pomiędzy miejscem zapisania numeru listu a dokumentu na podstawie którego generowany jest list.