Udostępniliśmy najnowszą wersję aplikacji AVOCADO Packing 2.1.21, w której dostępne są następujące zmiany:

  • Dodanie konfiguracji zakresu dat na gridach na wersji desktop,
  • Dodanie Value1 i Value2 na DK wygenerowanego w panelu operatora z dokumentów DW,
  • Modyfikacja komunikatu podczas błędu pobierania użytkowników Shipping-owych na szczegółach operatora,
  • Modyfikacja metody integracji UpdateProduct ze względu na różnice wielkości liter w kodzie EAN
  • Dodanie walidacji nazwy jednostki dla metod integracji ?AddAuxiliaryUnit, ?AddProduct,
  • Dodanie kwoty pobrania na widoku nagłówka shippingowego DW (Integracja wymaga pluginu Outside2Packing w wersji minimum 1.17.0.0 lub ERP2Packing w wersji minimum 5.14.0).