Za automatyczny wybór spedytora odpowiada procedura SQL YShipping.WysylkaDomyslnySpedytor. Aby spedytor był automatycznie podpowiadany należałoby ją zmodyfikować. Aby automatycznie przekazywać dane paczkomatu InPost do Shipping, należy zmodyfikować procedurę SQL YShipping.WysylkaDane, dodając do niej kolumnę [Paczkomat], w której należy przekazać kod paczkomatu.