Udostępniliśmy wersję aplikacji AVOCADO Packing 2.1.22, w której dostępne są następujące zmiany:

  • Dodanie ikony otwartej kłódki na dokumentach DW powiązanych z zakończonym DK
  • Dodanie obsługi procedury po zakończeniu DK
  • Dodanie filtrów na widoku DK w edycji oraz przekazania filtra z listy DW po utworzeniu DK
  • Poprawa wydajności na widoku wczytywania listy towarów na położeniu dla dokumentu MP.

Natomiast najnowsza wersja AVOCADO Packing 2.1.23 umożliwia:

  • Wyszukiwanie towaru podczas wczytywania przeniesione do procedury
  • Poprawa tworzenia DW (wyboru firmy i adresu) gdy w nazwie jest znak &