Mamy przyjemność poinformować o wydaniu nowych wersji systemu WMS AVOCADO Packing, w których wprowadziliśmy następujące zmiany i poprawki:

wersja 3.0.5

 • Dodanie mechanizmu automatycznego pomijania ilości przy osiągnięciu 100% realizacji w trybie One click
 • Poprawa sprawdzania jednostki produktu w metodzie integracji addExternalDocument

wersja 3.0.6

 • Poprawa sprawdzania jednostki produktu w metodzie integracji addExternalDocument

wersja 3.0.7

 • Dodanie możliwości załadowania towarów na MP po prowadzeniu położenia
 • Dodanie wyświetlania liczby załączników
 • Poprawa filtrowania po dacie na widoku błędów integracji
 • Poprawa wyświetlania kontrahentów na tworzeniu DW i DP
 • Dodanie przycisku umożliwiającego wyczyszczenie cache
 • Optymalizacja rozładuj wszystko
 • QuickScan aktualizacja obsługi procedury

wersja 3.0.8

 • Poprawa 'Rozładuj wszystko’ na dokumencie MP

wersja 3.0.9

 • Modyfikacja obsługi przypisywania wartości (wartość 1, wartość 2, opis) do dokumentu za pomocą procedury podczas rozpoczęcia realizacji DK w edycji
 • Modyfikacja obsługi procedury walidacyjnej na zakończenie dokumentów DW/DK/DP/DW przy niedorealizacji/nadrealizacji (różne typy operacji)
 • Poprawa błędu podczas zamykania dokumentów z niedorealizacją/nadrealizacją przy obsłużonej walidacji
 • Modyfikacja przypisywania danych dla nagłówka shippingowego podczas tworzenia pustego DW
 • Sprawdzanie braku połączenia internetowego zależne od ustawień w panelu konfiguracyjnym w zakładce „Konfiguracja aplikacji” (domyślnie wyłączone)
 • Modyfikacja porównywania serii bez względu na wielkość znaków
 • Wyświetlanie pełnej ilości z countera na pozycji dokumentu lub arkusza przy włączonej konfiguracji „Pokaż pełną ilość na liście pozycji”

wersja 3.0.10

 • Modyfikacja odświeżania widoku po anulowaniu realizacji na DP na wersji mobilnej

wersja 3.0.11

 • Poprawa metody integracji AddShippingHeader (CollectionAmount jeśli nie zostanie podana ustawi się 0, poprawa sprawdzenia ExternalShippingProfileId)

wersja 3.0.12

 • Optymalizacja pobierania struktury magazynu w oknie przypisywania położenia domyślnego towaru
 • Rozszerzenie metody API integracji getXML o parametry (pluginInstanceId, taskNameId) – parametry opcjonalne, rozszerzenie procedur o dodatkowe parametry wymagane dopiero po podniesieniu wersji pluginu AvocadoJinniPacking2Outside, który będzie te parametry przekazywał
 • Poprawa definiowania jednostki na pozycji dokumentu
 • Optymalizacja widoku pozycji DW
 • Optymalizacja przeliczania progresu dokumentu

Zalecamy wykonać kopię zapasową przed podjęciem jakichkolwiek czynności serwisowych, a następnie przeprowadzić aktualizację oraz weryfikację funkcjonalności systemu w pierwszej kolejności na środowisku testowym.